Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Treści internetowe w praktyce (content writing, SEO PR,WCAG)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KU-M-II-1-SEOPR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Treści internetowe w praktyce (content writing, SEO PR,WCAG)
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KU2_W09

KU2_U08

KU2_K05

Pełny opis:

Celem zajęć jest:

- nabycie praktycznej wiedzy z zakresu public relations oraz zarządzania informacją

- umiejętność stosowania w praktyce trendów w komunikacji PR i marketingowej, także tych antycypujących kryzys, szacowania szans i zagrożeń oraz silnych i słabych stron (SWOT) w komunikacji, sytuowania działań PR w obszarze kultury medialnej, umiejętność tworzenia tekstów i komunikatów, planowania i prowadzenia działań content marketingowych

- pozyskanie praktycznej wiedzy z zakresu tworzenia treści komunikacyjnych, zasad tworzenia dobrego wizerunku organizacji, współczesnych reguł i trendów w PR

- nabycie praktycznych umiejętności sprawnego i profesjonalnego zarządzania komunikacją w social media

- nabycie wiedzy z zakresu pozycjonowania treści w internecie

- umiejętność tworzenia publikacji w social media w realnych kanałach komunikacyjnych

Zagadnienia:

Rodzaje treści internetowych

Strategia i zarządzanie strategiczne informacją.

Etapy procesu zarządzania strategicznego informacją.

Analiza SWOT, analiza RACE Johna Marstona, SMART.

Model zarządzania informacją za pomocą mediów społecznościowych.

Tworzenie kampanii społecznej w mediach społecznościowych.

Rola komunikacji wizualnej w sektorze non profit.

Kompozycja tekstu w mediach elektronicznych i w social media.

Komunikacja za pośrednictwem fanpage’a, Twittera, bloga, kanałów na YouTube, w Pinterest, w Instagramie, tworzenie haseł w Wikipedii, Wikicommons i WikiNews, rola nowoczesnej witryny www w komunikacji.

Narzędzia komunikacji wewnętrznej.

Zagadnienia WCAG:

Polecenie pracy zaliczeniowej:

1. Proszę przygotować 10 opisów alternatywnych zdjęć tak by dzięki nim osoba niewidoma dowiedziała się, co przedstawia

fotografia nie widząc jej.

W wykonaniu zadania należy posiłkować się publikacją zamieszczoną w Internecie pod adresem:

http://www.akceslab.pl/poradnik/

2. Proszę przygotować 1 opis deskrypcji obrazu, plakatu, zdjęcia, widokówki, okładki płyty. Opis w sposób szczegółowy

powinien opisywać zawartość obiektu osobie niewidomej. Wypowiedź pisemna powinna być dłuższą formą.

Przykładem tego typu deskrypcji mogą być opisy:

https://czytanieobrazow.pl/materialy/mural-pocztowka-z-ursynowa/ - (Audiodeskrypcja)

http://www.isztuka.edu.pl/i-sztuka/node/190

https://rockadroll.pl/okladki/louis-armstrong-louis-armstrong-in-prague-lucerna-hall-1965/

W pracy zaliczeniowej oceniana będzie adekwatność opisu do zawartości obiektu; przejrzystość wypowiedzi; spójność opisu;

walor poprawnego języka formy pisemnej.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK nr 1: student potrafi tworzyć profesjonalne materiały prasowe do internetu

EK nr 2: student wie, kiedy należy stosować i jakie narzędzia komunikacji internetowej, rozumie potrzebę stosowania ich w określonych sytuacjach, potrafi przygotować materiały w krótkim czasie

EK nr 3: student potrafi stworzyć zespołowo strategię komunikacyjną uwzględniając wszystkie jej elementy, w różnych kanałach komunikacyjnych; student dobiera prawidłowo narzędzia i kanały komunikacji w zależności od rodzaju medium

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 3 – potrafi zdefiniować, czym jest odbiorca i przekaz w mediach społecznościowych, ale nie potrafi przygotować strategii komunikacji

Na ocenę 4 – zna model tworzenia strategii komunikacji w mediach społecznościowych (w tym SEO oraz content writing), podejmuje próby przygotowania takiej strategii w działań z marketingu internetowego dotyczącego organizacji lub/i projektu z dziedziny kultury

Na ocenę 5 – potrafi kompetentnie zaplanować strategię komunikacji internetowej, dobrać odpowiednie narzędzia internetowej komunikacji, umie posługiwać się SEO; umiejętnie analizuje obecność w mediach społecznościowych danego brandu

Polecenie pracy zaliczeniowej WCAG:

1. Proszę przygotować 10 opisów alternatywnych zdjęć tak by dzięki nim osoba niewidoma dowiedziała się co przedstawia

fotografia nie widząc jej.

W wykonaniu zadania należy posiłkować się publikacją zamieszczoną w Internecie pod adresem:

http://www.akceslab.pl/poradnik/

2. Proszę przygotować 1 opis deskrypcji obrazu, plakatu, zdjęcia, widokówki, okładki płyty. Opis w sposób szczegółowy

powinien opisywać zawartość obiektu osobie niewidomej. Wypowiedź pisemna powinna być dłuższą formą.

Przykładem tego typu deskrypcji mogą być opisy:

https://czytanieobrazow.pl/materialy/mural-pocztowka-z-ursynowa/ - (Audiodeskrypcja)

http://www.isztuka.edu.pl/i-sztuka/node/190

https://rockadroll.pl/okladki/louis-armstrong-louis-armstrong-in-prague-lucerna-hall-1965/

W pracy zaliczeniowej oceniana będzie adekwatność opisu do zawartości obiektu; przejrzystość wypowiedzi; spójność

opisu; walor poprawnego języka formy pisemnej.

Dodatkowo:

- aktywna obecność

- aktywne uczestnictwo studenta (możliwa usprawiedliwiona nieobecność trzy razy na zajęciach, przy czwartej nieobecności student odrabia ją dodatkowym kolokwium na ostatnich zajęciach). Powyżej czterech nieobecności nie ma możliwości zaliczenia przedmiotu.

- zaangażowanie w pracę zespołową

- kultura komunikacji

- regularność w oddawaniu prac

- na zajęciach obecność z włączoną kamerą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Ciborowski, Dorota Dąbrowska, Monika Przybysz, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Monika Przybysz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

3 pkt ECTS = 75 h, w tym:

30 godz. obecność na zajęciach

6 godz. – przygotowanie prezentacji w ppt

6 godz. - przygotowanie video CV (koncepcja+ scenariusz+nagranie+montaż)

5 godz. – prowadzenie komunikacji w social media

5 godz. – konsultacje z prowadzącym zajęcia (grupa projektowa)

8 godz. - szczegółowy opis deskrypcji obrazu, plakatu, zdjęcia, widokówki, okładki płyty - zawartość obiektu osobie niewidomej.

15 godz. - tworzenie strategii komunikacyjnej


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)