Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztat rzecznika prasowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KU-M-II-1-WarszRz
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztat rzecznika prasowego
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://vfw0seg
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o kulturze i religii

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KU2_W09

KU2_U08

KU2_K05

Pełny opis:

nabycie umiejętności: kompetentnego prowadzenia działu komunikacji w organizacji, zarządzania obiegiem informacji, reprezentowania organizacji lub jednostki na zewnątrz, troszczenia się o wizerunek organizacji, profesjonalnej reprezentacji jej, korzystania z nowoczesnych technik komunikacji interpersonalnej, zarządzania kryzysami i mediami, tworzenie tekstów i komunikatów PR

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK W_1: Rozróżnia poprawnie rodzaje narzędzi pracy rzecznika prasowego.

EK W_2: Wybiera właściwe techniki i narzędzia efektywnej komunikacji w zakresie rzecznika prasowego.

EK U_3: Umie zastosować narzędzia rzecznictwa prasowego.

EK U_4: Potrafi tworzyć teksty i komunikat perswazyjne, planować i organizować działania w biurze prasowym, także przy współpracy zewnętrznych ekspertów.

EK K_5: Pracuje w zespole, kieruje biurem prasowym, tworzy strategię komunikacyjną instytucji, stosuje odpowiednie narzędzia w komunikacji w social media.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę bdb (5) student musi posiąść umiejętność stworzenia teczki prasowej na konferencję prasową w projekcie grupowym na podstawie briefu agencyjnego, spełniającej kryteria prezentowane na zajęciach, powinien pracować systematycznie oddając prace etapami zgodnie z harmonogramem prac oraz drugiej teczki - organizacyjnej. Ponadto, student jest obecny na wszystkich zajęciach (może je opuścić raz). Oddaje wszystkie prace w trakcie zajęć (indywidualne i grupowe), jest aktywny, przygotowuje w parze prezentację wybranego rzecznika prasowego, zgodnie z wymaganiami określonymi na zajęciach i prezentuje ją w terminie. Jego wiedza i zaangażowanie są ponadprzeciętne.

Na ocenę db (4) student musi posiąść umiejętność stworzenia teczki prasowej na konferencję prasową w projekcie grupowym na podstawie briefu agencyjnego, spełniającej kryteria prezentowane na zajęciach, powinien pracować systematycznie oddając prace etapami zgodnie z harmonogramem prac oraz drugiej teczki - organizacyjnej. Ponadto, student jest obecny na wszystkich zajęciach (może je opuścić maksymalnie dwa razy). Oddaje wszystkie prace w trakcie zajęć (indywidualne i grupowe), jest aktywny, przygotowuje w parze wybranego prezentacje rzecznika prasowego, zgodnie z wymaganiami określonymi na zajęciach. Wszystkie prace oddaje w terminie, lecz ich jakość jest niższa niż na ocenę 5.

Na ocenę dost (3) student musi posiąść umiejętność stworzenia teczki prasowej na konferencję prasową w projekcie grupowym na podstawie briefu agencyjnego, spełniającej kryteria prezentowane na zajęciach, powinien pracować systematycznie oddając prace etapami zgodnie z harmonogramem prac oraz drugiej teczki - organizacyjnej. Ponadto, student jest obecny na wszystkich zajęciach (może je opuścić maksymalnie trzy razy). Oddaje wszystkie prace w trakcie zajęć (indywidualne i grupowe), ale zdarzają mu się poślizgi w terminie ich oddania, ponadto przygotowuje w parze wybranego prezentacje rzecznika prasowego lub jednoosobowo, zgodnie z wymaganiami określonymi na zajęciach, lecz jakość materiału jest poniżej przeciętnej, a prezentacja może nie posiadać wszystkich elementów koniecznych do oceny bdb. Brakuje mu kilku prac z zajęć. Prace oddaje w terminie, lecz ich jakość jest niższa niż na ocenę 4.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Monika Przybysz, Agnieszka Smaga, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Monika Przybysz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

30 godz. - obecność na zajęciach

30 godz. - tworzenie teczek prasowych do zajęć

10 godz. - tworzenie prezentacji w ppt

5 godz. - konsultacje z prowadzącym pozazajęciowe

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Cele przedmiotu:

nabycie umiejętności: kompetentnego prowadzenia działu komunikacji w organizacji, zarządzania obiegiem informacji, reprezentowania organizacji lub jednostki na zewnątrz, troszczenia się o wizerunek organizacji, profesjonalnej reprezentacji jej, korzystania z nowoczesnych technik komunikacji interpersonalnej, zarządzania kryzysami i mediami, tworzenie tekstów i komunikatów PR

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

media relations, autoprezentacja werbalna i niewerbalna, organizacja biura prasowego i komórki PR, optymalizacja i zwiększanie funkcjonalności komunikacji przez internet, formy pisane w PR, inne podstawowe narzędzia PR pozawerbalne, monitoring mediów, zasady udzielania wywiadów, organizacja pracy rzecznika, sprostowanie, odpowiedź do mediów, follow up

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA:

Łaszyn A. in, e-Kryzys. Jak zarządzać sytuacją kryzysową w internecie, Warszawa 2020.

Łaszyn A., Media i Ty. Jak zarządzać kontaktem osobistym z dziennikarzami, Warszawa 2015.

Tworzydło D., Public relations praktycznie, Rzeszów 2017.

Przybysz M., Rzecznictwo prasowe w instytucjach kościelnych w Polsce w kontekście mediów społecznościowych, Kielce 2013.

LITERATURA POMOCNICZA:

Andrzejewski P., Kot W., Medialne public relations, Poznań 2006.

Binder E., Binder B., Reprezentuję firmę. Jestem rzecznikiem prasowym, PR, asystentem szefa, Warszawa 2001.

Gajdka K., Rzecznik prasowy w otoczeniu mediów. Teoria i praktyka, KRaków 2012.

Gajdka K., Widera Z. (red.), Rzecznictwo prasowe. Teoria, praktyka, konteksty, Katowice 2010.

Gawroński S., Media relations. Współpraca dziennikarzy i specjalistów PR, Rzeszów 2006.

Martela I., Rott D., Rzecznik prasowy: kompetencje interpersonalne - wybrane problemy i zagrożenia, Sosnowiec-Trnava 2011.

Valls J.N., Rzecznik. Krok w krok za Janem Pawłem II, Warszawa 2010.

Przybysz M., Kościół w kryzysie? Crisis management w Kościele w Polsce, Tarnów 2008.

Pietrzak H., Hałaj J.B., Rzecznik prasowy. Teoria i praktyka, Rzeszów 2003.

Adamus-Matuszyńska A., Maćkowska R., Public relations. Sztuka skutecznej komunikacji w teorii i praktyce, Katowice 2013.

Daniłoś M., Video marketing nie tylko na YouTube, Gliwice 2016.

Miotk A., Skuteczne social media. Prowadź badania, osiągaj zamierzone efekty, Gliwice 2012.

Miotk A., Badania w public relations. Wprowadzenie, Warszawa 2012.

Lipińska J., Rosłon G., Public relations instytucji publicznych, Warszawa 2013.

Hope E., Etyka w zawodzie specjalistów public relations, Warszawa 2013.

Kaczmarczyk M., Widera Z., Public relations i marketing w nowoczesnym społeczeństwie, Warszawa 2013.

Lovett J., Sekrety pomiarów w mediach społecznościowych, Gliwice 2013

Li Evans L., Social media marketing, Gliwice 2011

Meerman Scott D., Nowe zasady marketingu i PR, Warszawa 2011

Handley A., Chapman C. C., Treść jest kluczowa, Gliwice 2011.

Wojcik K., Public relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem, Warszawa 2013.

Stawarz B., Content marketing po polsku, Warszawa 2014

Bielawski P., Public relations: zarządzanie informacjami, Opole 2011.

Kaczmarek-Śliwińska M., Public relations w zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi organizacji. Sztuka komunikowania się, Warszawa 2015

Bucki P., Viral. Jak zarażać ideami i tworzyć wirusowe treści, Warszawa 2019.

Górecka-Butora P. Strykowski P., Biegun K., Influencer marketing od A do Z, Bielsko-Biała 2019.

Lieb R., Szymański J., Content. Elementarna cząstka marketingu, Kraków 2018.

Stawarz-Garcia B., Content marketing i social media. Jak przyciągnąć klientów, wyd. II, Warszawa 2018.

Szlak J., Opowieści w marketingu, Lublin 2016.

Tkaczyk P., Narratologia, Warszawa 2017.

Tobiasz M., Szymański W., Content marketing. Współczesny poradnik po marketingu treści, Rzeszów 2016.

Wymagania wstępne:

Na zaliczenie studenci przygotowują materiały prasowe dla realnie istniejącego podmiotu niekomercyjnego, tworzą memy, aktywnie uczestniczą w zajęciach, tworzą realne komunikaty i formy PR.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Monika Przybysz, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Prowadzący grup: Monika Przybysz
Strona przedmiotu: https://q11sdjb
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

30 godz. - obecność na zajęciach

30 godz. - tworzenie teczek prasowych do zajęć

10 godz. - tworzenie prezentacji w ppt

5 godz. - konsultacje z prowadzącym pozazajęciowe

Typ przedmiotu:

fakultatywny ograniczonego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)