Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie wizerunkiem firmy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KU-M-II-1-ZarzWiz
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie wizerunkiem firmy
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o kulturze i religii

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KU2_W09


KU2_U08


KU2_K05

Wymagania wstępne:

Nie dotyczy

Pełny opis:

Celem zajęć jest przybliżenie studentom zagadnień związanych z zarządzaniem wizerunkiem firmy, budowaniem tożsamości, wizerunku i świadomości marki. Omówione zostaną zagadnienia związane m.in. z wizerunkiem osobistym i wizerunkiem pracodawcy, art brandingiem, strategią budowania marki.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

KU2_W09 - Zna w pogłębionym stopniu najważniejsze pojęcia,

teorie i zasady postępowania zgodnie z obszarem

przedmiotowym realizowanego modułu kształcenia

KU2_U08 - Potrafi samodzielnie planować i realizować proces

dokształcania się i doskonalenia kompetencji

zawodowych, a także inspirować i organizować

proces uczenia się innych osób, wykorzystując

KU2_K05 - Jest gotów do zastosowania wiedzy i umiejętności

zdobytych podczas realizacji wybranego modułu

kształcenia przy planowaniu swej działalności

badawczej i zawodowej, odpowiadając na

zapotrzebowania społeczne i kierując się szeroko

rozumianym interesem publicznym.

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę BDB - student zna świetnie zagadnienia dotyczące zarządzania wizerunkiem firmy, ma uporządkowaną wiedzę;

na ocenę DB - student zna dobrze zagadnienia dotyczące zarządzania wizerunkiem firmy, ma nieuporządkowaną wiedzę;

na ocenę DST - student podstawową wiedzę dotyczącą zagadnień z zakresu zarządzania wizerunkiem firmy, ma nieuporządkowaną wiedzę; pobieżnie zna i częściowo rozumie mechanizmy brandingu.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Kama Pawlicka, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Prowadzący grup: Kama Pawlicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Literatura:

Olins W., O marce, Instytut Marki Polskiej, Warszawa 2004:

rozdziały: I-Dlaczego marki są ważne dla klientów

III- Skąd się wzięły marki i co się stało, gdy dojrzały

V - Marki na arenie globalnej

VI- Dlaczego marki są ważne wewnątrz firm

VIII - Branding narodowy

IX - Jak zbudować i utrzymać markę

Olins W., Podręcznik brandingu, Instytut Marki Polskiej, Warszawa 2009, w tym rozdziały:

I - Widoczność marek

II - Architektura marki

III - Dlaczego i kiedy wprowadzać branding

IV - Marka jako bogactwo korporacyjne

V - Budowanie programu brandingu

Hereźniak M., Marka narodowa, PWE 2011, w tym rozdziały:

I - Kraje jako marki

II - Marka narodowa a marka korporacyjna

V- Jak budować marki narodowe

Vi - Budowanie polskiej marki narodowej

Healey M., Czym jest branding, ABE Dom Wydawniczy, Warszawa 2009, w tym rozdziały:

Czym jest branding?

Do kogo należy marka?

Proces rozwoju marki

Opowieść i marce, doświadczenie i emocje

Wartość marki

Mistewicz E., Marketing narracyjny, Wydawnictwo Helion, 2011, w tym rozdziały:

I - Opowiedz albo nie przeszkadzaj

II - Opowiedz mi o swojej firmie

III - Opowiedz mi swoją historię

Bergh J., Behrer M., Jak kreować marki, które pokocha pokolenie Y? Wydawnictwo Edgard, Warszawa 2012

Stączek M., Storytelling, Wydawnictwo: EdisonTeam.pl, Warszawa 2014

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Kama Pawlicka, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Prowadzący grup: Kama Pawlicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

1) Obecność i aktywność na zajęciach

2) Przygotowanie eseju lub prezentacji na zaliczenie zajęć

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Wymagania wstępne:

nie dotyczy.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)