Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przemysły kultury w Polsce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KU-M-II-2-PrzemKu
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przemysły kultury w Polsce
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o kulturze i religii

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KU2_W09


KU2_U08


KU2_K05

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z terminem „przemysły kultury” oraz wybranymi przemysłami kultury w Polsce.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student zna w pogłębionym stopniu najważniejsze pojęcia związane z przemysłami kultury, teorie i zasady postępowania zgodnie z obszarem badań, teorii i krytyki przemysłów kultury, realizowanego w ramach modułu kształcenia.

Student potrafi samodzielnie planować i realizować proces dokształcania się w dziedzinie przemysłów kultury i doskonalenia kompetencji zawodowych, a także inspirować i organizować proces uczenia się innych osób, wykorzystując wiedzę zdobytą w ramach realizowanego modułu kształcenia w zakresie zarządzania kulturą.

Student jest gotów do zastosowania wiedzy i umiejętności zdobytych podczas realizacji modułu zarządzania w kulturze przy planowaniu swej działalności badawczej i zawodowej, odpowiadając na zapotrzebowania społeczne i kierując się szeroko rozumianym interesem publicznym.

Metody i kryteria oceniania:

BDB - student zna bardzo dobrze zagadnienia dotyczące przemysłów kultury, ma uporządkowaną wiedzę; zna i rozumie mechanizmy i strategie funkcjonowania przemysłów oraz pojawianie się tych zagadnień w sferze szeroko pojętej kultury.

DB - student zna dobrze zagadnienia dotyczące przemysłów kultury, ma nie w pełni uporządkowaną wiedzę.

DST - student ma podstawową wiedzę dotyczącą zagadnień z zakresu przemysłów kultury, ma nie w pełni uporządkowaną wiedzę; pobieżnie zna i częściowo rozumie zagadnienia, związane z przemysłami kultury.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Kama Pawlicka, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Prowadzący grup: Kama Pawlicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

1) obecność na zajęciach

2) aktywność na zajęciach

3) przygotowanie eseju lub prezentacji na zaliczenie

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Piotr Majewski, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Prowadzący grup: Piotr Majewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Opis 3 ECTS:

1) praca w trakcie zajęć: 30 godz.

2) praca własna: 15 godz.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)