Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kompetencje miękkie w praktyce menedżera kultury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KU-SP-II-2-Kompet Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kompetencje miękkie w praktyce menedżera kultury
Jednostka: Instytut Filologii Klasycznej i Kulturoznawstwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KU02_W03

KU2_W17

KU2_U01

KU2_W19

KU02_U18

Skrócony opis:

Poruszanie się w świecie polskich instytucji kultury. Jak się komunikować z otoczeniem społecznym, kulturowym, instytucjonalnym? Zajęcia mają pomóc studentom w zdobyciu tych umiejętności.

Pełny opis:

Zajęcia mają przygotować studentów do poruszania się w świecie instytucji kultury, organizacji pozarządowych i organów państwa odpowiedzialnych za prowadzenie polityki kulturalnej. Mają również wyposażyć studentów w umiejętności praktyczne dotyczące komunikacji z tymi instytucjami. Zajęcia skupiają się na rozwijaniu kompetencji miękkich, w tym zwłaszcza szeroko rozumianej komunikacji. Niektóre z omawianych kompetencji miękkich, niezbędnych do swobodnego poruszania się w przemysłach kreatywnych, będą rozwijane w czasie I i II semestru tych zajęć, a inne - podczas innych zajęć specjalizacyjnych.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

KU02_W03

zna na poziomie rozszerzonym terminologię z obszaru nauk humanistycznych w odniesieniu do kulturoznawstwa i specjalizacji

KU2_W17

ma uporządkowaną i rozbudowana wiedzę o zasadach i warunkach organizacyjnych oraz ekonomicznych funkcjonowania instytucji kultury

KU2_U01

potrafi korzystać z różnorodnych baz danych w celu samodzielnego wyszukiwania literatury przedmiotu

KU2_W19

ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę ogólną i szczegółową z zakresu specjalizacji

KU02_U18

umie przygotować różne typy prac pisemnych o szczegółowych zagadnieniach z zakresu kulturoznawstwa

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę ndst: nie spełnia wymagań na ocenę dst

na ocenę dst: ma podstawową wiedzę na temat funkcjonowania instytucji kultury, w sposób podstawowy posługuje się terminologią, potrafi na poziomie podstawowym korzystać z różnych źródeł wiedzy; wyniki własnej wiedzy potrafi przedstawić w formie ustnej i pisemnej na poziomie podstawowym;

na ocenę db: ma zadowalającą wiedzę na temat funkcjonowania instytucji kultury, w sposób właściwy posługuje się terminologią, potrafi korzystać z różnych źródeł wiedzy; wyniki własnej wiedzy potrafi przedstawić w formie ustnej i pisemnej na poziomie zadowalającym;

na ocenę bdb: ma dobrą orientację w życiu kulturalnym Polski, dobrze orientuje się w systemie instytucjonalnym polskiej kultury, bardzo sprawnie potrafi posługiwać się różnymi źródłami wiedzy, wyniki swojej pracy potrafi przekazać na wysokim poziomie w formie ustnej i pisemnej, rozumie znaczenie kompetencji miękkich i rozwija je na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Frączek-Biłat, Elżbieta Kołodziej, Agnieszka Smaga
Prowadzący grup: Ewa Frączek-Biłat
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.