Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia filozofii-wykład

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KUZ-I-1-HisFil-w
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia filozofii-wykład
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o kulturze i religii

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KU1_W02

KU1_U05

KU1 _ K01,

Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych

Skrócony opis:
Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie z wybranymi zagadnieniami z dziejów zachodniej tradycji filozoficznej obejmującej epoki starożytną, średniowieczną i nowożytną.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z podstawami dziejów filozofii w epoce starożytnej Grecji i Rzymu, a także średniowieczna oraz nowożytności.

Student zna podstawowe koncepcje ontologiczne i epistemologiczne w każdej z epok; potrafi scharakteryzować podstawowe szkoły filozoficzne.

Student ma umiejętność posługiwania się fachową terminologią filozoficzną charakterystyczną dla poszczególnych szkół.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę dostateczną:

- student potrafi wymienić i scharakteryzować wybrane nurty filozoficzne w epoce starożytnej, średniowiecznej i nowożytnej.

Na ocenę dobrą:

- student zna główne koncepcje ontologiczne i epistemologiczne omawianych szkół.

Na ocenę bardzo dobrą:

- student potrafi przedstawić historyczną ewolucję wybranych zagadnień filozoficznych.

100% egzamin ustny

Praktyki zawodowe:

Nie przewiduje się praktyk zawodowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Robert Pawlik, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Prowadzący grup: Robert Pawlik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

2 pkt. ECTS = 60 godz.

30 godz. - udział w wykładzie

30 godz. - przygotowanie do egzaminuTyp przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:
Pełny opis:
Literatura:

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Robert Pawlik, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Prowadzący grup: Robert Pawlik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

2 pkt. ECTS = 60 godz.

30 godz. - udział w wykładzie

30 godz. - przygotowanie do egzaminuTyp przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:
Pełny opis:
Literatura:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)