Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Instytucje i media kultury współczesnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KUZ-I-1-InstMed-Z Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Instytucje i media kultury współczesnej
Jednostka: Instytut Filologii Klasycznej i Kulturoznawstwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

WIEDZA

KU1_W07

KU1_W15

KU1_W16


UMIEJĘTNOŚCI

KU1_U02


KOMPETENCJE SPOŁECZNE

KU1_K01

KU1_K02

KU1_K09

Skrócony opis:

Zajęcia służą poznaniu i zrozumieniu treści przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania, finansowania oraz zarządzania instytucjami kultury i mediów w Polsce.

Pełny opis:

Student ma nabyć wiedzę o zasadach funkcjonowania, finansowania i zarządzania instytucjami kultury oraz przepisach prawnych dotyczących instytucji kultury i współczesnych mediów a także umiejętności korzystania z obowiązujących przepisów i ich interpretacji. Istotnym elementem nabytej wiedzy i umiejętności ma być znajomość Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WIEDZA

KU1_W07

1. Wymienia i charakteryzuje poszczególne instytucje i przemysły kultury w Polsce

KU1_W15

1. Zna podstawy prawne funkcjonowania instytucji kultury w Polsce

KU1_W16

1. Ma świadomość różnorodności współczesnego życia kulturalnego w Polsce

UMIEJĘTNOŚCI

KU1_U02

1. Zna podstawy organizacyjno-prawne działania instytucji kultury w Polsce i potrafi je interpretować

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

KU1_K01

1. Ma świadomość swojej wiedzy i możliwości jej wykorzystania w przyszłości

KU1_K02

1. Umie czerpać z różnorodnych wydarzeń kulturalnych

KU1_K09

1. Rozróżnia i potrafi wybrać spośród różnorodnych wydarzeń kulturalnych te, które są istotne dla jego rozwoju i zainteresowań

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.