Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia filmu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KUZ-I-2-HisFilm
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia filmu
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

W ciągu siedmiu kolejnych zajęć studenci zapoznają się z najważniejszymi wydarzeniami, trendami i twórcami w historii kina światowego, europejskiego i polskiego. Dowiedzą się, w jakich warunkach politycznych i społeczno-gospodarczych tworzyła się kinematografia światowa, czym charakteryzowały się takie nurty w kinie światowym jak: włoski neorealizm, francuska nowa fala czy też polska szkoła filmowa i kino moralnego niepokoju. Zdobędą też wiedzę na temat najważniejszych i najbardziej prestiżowych festiwali filmowych oraz najważniejszych polskich, europejskich i światowych instytucji filmowych.

Pełny opis:

1) Od pleografu do platformy streamingowej – najważniejsze wydarzenia w historii kina.

2) Od kina niemego do kina dźwiękowego – pierwsze trzy dekady w dziejach filmu. Początki przemysłu filmowego w Europie i Stanach Zjednoczonych.

3) Włoski neorealizm – geneza, twórcy i ich najważniejsze dzieła.

4) Polska szkoła filmowa jako przykład powojennego kina narodowego.

5) Kino francuskiej nowej fali oraz angielskich „młodych gniewnych” – geneza, twórcy i ich najważniejsze dzieła.

6) Kino moralnego niepokoju – geneza, twórcy i ich najważniejsze dzieła.

7) Najważniejsze festiwale, nagrody i instytucje filmowe.

Literatura:

1) „Encyklopedia kina”, pod red. Tadeusza Lubelskiego, Kraków 2003.

2) „Kronika kinematografii polskiej 1895-2011”, Małgorzata Hendrykowska, Poznań 2012.

3) „Kronika filmu”, pod red. Mariana M. Michalika, Warszawa 1995.

4) „Historia kina polskiego”, pod red. Tadeusza Lubelskiego i Konrada J. Zarębskiego, Warszawa 2007.

5) „Odeon. Felietony filmowe”, Stanisław Janicki, Olszanica 2013.

6) „Polskie Oscary”, Bartosz Michalak, Warszawa 2000.

7) „Spacerownik. Łódź Filmowa”, Joanna Podolska, Jakub Wiewiórski, Łódź 2010.

8) „200 filmów tworzy historię najnowszą kina”, Jerzy Płażewski, Warszawa 1973.

9) „Historia filmu 1895-2005”, Jerzy Płażewski, Warszawa 2008.

10) „Poza ekranem. Kinematografia polska 1918-1991”, Edward Zajicek, Warszawa 1992.

11) „1000 filmów, które tworzą historię kina”, pod red. Piotra Kletowskiego, Bielsko-Biała 2020.

12) „Fabryka splendoru. Światowe festiwale filmowe”, Ewa Szponar, Warszawa 2022.

Metody i kryteria oceniania:

- regularny udział w zajęciach

- aktywność na zajęciach

- test z wiedzy na zakończenie semestru

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Izabela Tomczyk-Jarzyna, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Prowadzący grup: Izabela Tomczyk-Jarzyna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Joanna Zajkowska, Marcin Zawiśliński, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Prowadzący grup: Marcin Zawiśliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)