Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Aksjologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KUZ-I-3-Aksjol
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Aksjologia
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symb(KU-W02)


(KU-W03)


(KU-W09)


(KU-U05)


(KU-K01)ów kształceniaol/symbole efektów kształcenia

Wymagania wstępne:

Brak

Skrócony opis:

Punktem wyjścia będzie tu analiza postulatu Nietzschego dotyczącego przewartościowania wszelkich wartości (umweltung aller Werte), jego zapowiedź nadejścia nadczłowieka (Übermensch) oraz proklamacja śmierci Boga. Zasadnicze pytanie, które zadamy, zabrzmi: czy istnieją wartości absolutne, bo, że istnieją względne, to każdy widzi. Na zajęciach będziemy rozmawiać i kłócić się, niekoniecznie z nadzieją na uzgodnienie wspólnego stanowiska.

Pełny opis:

WSTĘP: Czy istnieją, ale jeżeli tak, to czym są wartości?

WARTOŚCI W DOBIE RESZTEK NADZIEI

1. Friedriecha Nietzschego umweltung aller Werte

2. Schoppenhauera traktat o złu (zajęcia obowiażkowe)

3. Dusza Fidora Dostojewskiego

CHWILA ODDECHU ALBO CISZA PRZED BURZĄ

4. Heinrich Rickert

5. Max Scheller

WARTOŚCI W DOBIE ROZPACZY

6. Jean Amery versus Immanuel Kant z przypisem do Sartre'a

7. Samobójstwo jako "wartość nad wartości" (zajęcia tylko dla chętnych)

CISZA PO BURZY ALBO ODDECH CHWILI

8. Józef Tischner

Literatura:

F. Nietzsche, Wiedza radosna

J. Tischner, Myślenie według wartości

3. A. Schopenhauer, O wolności woli ludzkiej; por. M. Karpiński, Cztery aspekty woli. Odczytywanie Schopenhauera, Teksty Drugie 2003, nr 6

4. F. Dostojewski (zob. Opis)

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie metodologii badań właściwych naukom humanistycznym i wybranym naukom społecznym oraz antropologii (KU-W02)

Zna podstawową terminologię i metodologię z obszaru nauk humanistycznych w odniesieniu do nauk o kulturze i antropologii

(KU-W03)

Posiada podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych osiągnięciach w zakresie nauki o kulturze oraz pokrewnych dyscyplin nauk humanistycznych, społecznych i antropologii (KU-W09)

Umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze, (KU-U05)

Metody i kryteria oceniania:

Studenci otrzymują do opracowania konkretne zagadnienie wpisujące się w tematykę zajęć i przedstawiają je na nich w 15-20 minutowej wypowiedzi. Przy czym jest to integralna część przedstawianej aktualnie problematyki.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Agnieszka Smaga, Piotr Weiser
Prowadzący grup: Piotr Weiser
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Punktem wyjścia będzie tu analiza postulatu Nietzschego dotyczącego przewartościowania wszelkich wartości (umweltung aller Werte), jego zapowiedź nadejścia nadczłowieka (Übermensch) oraz proklamacja śmierci Boga. Zasadnicze pytanie, które zadamy, zabrzmi: czy istnieją wartości absolutne, bo, że istnieją względne, to każdy widzi. Na zajęciach będziemy rozmawiać i kłócić się, niekoniecznie z nadzieją na uzgodnienie wspólnego stanowiska.

Pełny opis:

WSTĘP: Czy istnieją, ale jeżeli tak, to czym są wartości?

WARTOŚCI W DOBIE RESZTEK NADZIEI

1. Friedriecha Nietzschego umweltung aller Werte

2. Schoppenhauera traktat o złu (zajęcia obowiażkowe)

3. Dusza Fidora Dostojewskiego

CHWILA ODDECHU ALBO CISZA PRZED BURZĄ

4. Heinrich Rickert

5. Max Scheller

WARTOŚCI W DOBIE ROZPACZY

6. Jean Amery versus Immanuel Kant z przypisem do Sartre'a

7. Samobójstwo jako "wartość nad wartości" (zajęcia tylko dla chętnych)

CISZA PO BURZY ALBO ODDECH CHWILI

8. Józef Tischner

Literatura:

F. Nietzsche, Wiedza radosna

A. Schopenhauer, O wolności woli ludzkiej; por. M. Karpiński, Cztery aspekty woli. Odczytywanie Schopenhauera, Teksty Drugie 2003, nr 6

F. Dostojewski, Bracia Karamazow; Idiota

J. Tischner, Myślenie według wartości

Wymagania wstępne:

Brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)