Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teorie tekstów kultury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KUZ-I-3-TeTeKult
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teorie tekstów kultury
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KU1_W02

KU1_W05

KU1_U05

KU1_K01Wymagania wstępne:

Brak.

Pełny opis:

Zajęcia koncentrują się wokół problematyki kultury jako tekstu oraz funkcjonowania tekstu w kulturze. Jednocześnie analizy tekstualne i sposoby jej uprawiania będą pokazywały możliwość opisywania zjawisk kulturowych.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

W zakresie wiedzy studenci poznają główne metody i sposoby analizowania tekstu kultury, a także kultury jako tekstu.

Umiejętnościami pozyskanymi na tych zajęciach będą umiejętności formułowania własnych myśli, umiejętność problematyzacji obserwowanych zjawisk. Jednocześnie studenci posiądą umiejętność dostosowania wyspecjalizowanej wiedzy teoretycznej do analizy praktycznej. Zajęcia wykształcą również umiejętność formułowania myśli, udziału w dyskusji, przedstawiania argumentacji oraz obalania argumentów przeciwnych.

Studenci nauczą się również dyskusji w grupie, współpracy w analizie i opisie wybranych zjawisk kulturowych (to w zakresie kompetencji społecznych).

Metody i kryteria oceniania:

Bardzo dobry – student zna definicje tekstu kultury, umie wymienić autorów koncepcji. Zna i rozumie główne teorie i metody opisywania tekstu kultury i zastosowania ich do opisu zjawisk kulturowych. Umie wymienić głównych myślicieli i autorów tych koncepcji. Umie zastosować poszczególne koncepcje teoretyczne do wybranych przez siebie problemów.

Dobry - student zna definicje tekstu kultury, umie wymienić autorów koncepcji. Zna i rozumie główne teorie i metody opisywania tekstu kultury i zastosowania ich do opisu zjawisk kulturowych. Umie wymienić głównych myślicieli i autorów tych koncepcji.

Dostateczny - student zna definicje tekstu kultury, umie wymienić autorów koncepcji. Zna i rozumie główne teorie i metody opisywania tekstu kultury i zastosowania ich do opisu zjawisk kulturowych.

Niedostateczny – student nie zna definicji tekstu kultury, nie umie wymienić autorów koncepcji. Nie zna i nie rozumie głównych teorii i metod opisywania tekstu kultury i zastosowania ich do opisu zjawisk kulturowych. Nie umie wymienić głównych myślicieli i autorów tych koncepcji. Nie umie zastosować poszczególnych koncepcji teoretycznych do wybranych przez siebie problemów

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Paweł Stangret, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Prowadzący grup: Paweł Stangret
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Uczestnictwo w zajęciach - 30 godzin

Czytanie lektur - 30 godzin

przygotowanie pracy zaliczeniowej - 30 godzin

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Wymagania wstępne:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Paweł Stangret, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Prowadzący grup: Paweł Stangret
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

30 godzin- uczestnictwo w zajęciach

30 godzin - lektura tekstów źródłowych

30 godzin- przygotowanie zaliczenia

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Wymagania wstępne:

Brak.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)