Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teorie tekstów kultury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KUZ-I-3-TeTekKult
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teorie tekstów kultury
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KU1_W02

KU1_W05

KU1_U05

KU1_K01

Wymagania wstępne:

Brak.

Pełny opis:

Zajęcia koncentrują się wokół problematyki kultury jako tekstu oraz funkcjonowania tekstu w kulturze. Jednocześnie analizy tekstualne i sposoby jej uprawiania będą pokazywały możliwość opisywania zjawisk kulturowych.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

W zakresie wiedzy studenci poznają główne metody i sposoby analizowania tekstu kultury, a także kultury jako tekstu.

Umiejętnościami pozyskanymi na tych zajęciach będą umiejętności formułowania własnych myśli, umiejętność problematyzacji obserwowanych zjawisk. Jednocześnie studenci posiądą umiejętność dostosowania wyspecjalizowanej wiedzy teoretycznej do analizy praktycznej. Zajęcia wykształcą również umiejętność formułowania myśli, udziału w dyskusji, przedstawiania argumentacji oraz obalania argumentów przeciwnych.

Studenci nauczą się również dyskusji w grupie, współpracy w analizie i opisie wybranych zjawisk kulturowych (to w zakresie kompetencji społecznych).

Metody i kryteria oceniania:

Bardzo dobry – student zna definicje tekstu kultury, umie wymienić autorów koncepcji. Zna i rozumie główne teorie i metody opisywania tekstu kultury i zastosowania ich do opisu zjawisk kulturowych. Umie wymienić głównych myślicieli i autorów tych koncepcji. Umie zastosować poszczególne koncepcje teoretyczne do wybranych przez siebie problemów.

Dobry - student zna definicje tekstu kultury, umie wymienić autorów koncepcji. Zna i rozumie główne teorie i metody opisywania tekstu kultury i zastosowania ich do opisu zjawisk kulturowych. Umie wymienić głównych myślicieli i autorów tych koncepcji.

Dostateczny - student zna definicje tekstu kultury, umie wymienić autorów koncepcji. Zna i rozumie główne teorie i metody opisywania tekstu kultury i zastosowania ich do opisu zjawisk kulturowych.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Piotr Jakubowski, Agnieszka Smaga, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Piotr Jakubowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Paweł Stangret, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Prowadzący grup: Paweł Stangret
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Uczestnictwo w zajęciach - 30 h

Lektura tekstów teoretycznych 30 h

Przygotowanie pracy końcowej 30 h


90 h=3 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Wymagania wstępne:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Paweł Stangret, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Prowadzący grup: Paweł Stangret
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

30 godzin- uczestnictwo w zajęciach

30 godzin - lektura tekstów źródłowych

30 godzin- przygotowanie zaliczenia

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Wymagania wstępne:

Brak.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)