Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wielkie kultury świata

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KUZ-I-3-WiKulSw
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wielkie kultury świata
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

W_1

W_2

W_3

U_1

U_2

K_1

K_2

Wymagania wstępne:

Intelektualna odwaga

Skrócony opis:

Przegląd zakorzenionych w Europie "Wielkich kultur ludzkości" wraz ceną, jaką tym "małym" przyszło zaplacić za ich wielkość. Siódmy i ósmy wykład poświęcone będa kulturom Azji i Ameryki, ale tej Ameryki, którą obrócili w proch Eurpejczycy, natomiast drugi kulturze Egiptu, a jedenasty kulturom Czarnej Afryki

Pełny opis:

1. Wielkie kultury? Claude Levi-Strauss przewraca się w grobie. Ale co z Bronisławem Malinowskim?

2. Welcome to British Museum

3. Zdobycie Jerycha

4. O metojkach, którzy pracowali, żeby Sokrates mógł filozofować, a Platon powiedzieć o poetach eidolon demiurgoi i wygnać ich - apopempein! - z idealnego państwa

5. O zmarnowanej przez Owidiusza szansie poznania barbarzyńców.

6. Torquemada i następcy

7. Biały Europejczyk cywilizuje Amerykę.

8. Wyprawy na Wschód. Tribute to Edward Wadie Said (1935-2003)

9. O rasizmie i klęsce oświecenia

10. O dobrodziejstwie pańszczyzny dla wielkiej kultury pańskiej

11. O majestacie Królestwa Belgów okazanym w Kongo. Próba lektury „Jądra ciemności”

12. Cywilizator Feliks Koneczny albo z dziejów ignorancji w Polsce

13. Dowody nadczłowieczeństwa. Prawnukowie Goethego na Majdanku.

14. Dostojewski wyrusza na wojnę Ukrainą, ale Czechow zostaje na miejscu

15. Ziemia poddana absolutnie. O triumfie homo sapiens nad królestwem zwierząt

Literatura:

Podawan do każdego tematu na bieżąco

Efekty kształcenia i opis ECTS:

W_1 z jednej strony rozumie śródziemnomorskie pochodzenie europejskich kultur, z drugiej zaczyna rozumieć, że POZA EUROPĄ istnieją takie kultury, które nigdy nie potrzebowały Europy, więcej, dla których zderzenie z nią oznaczało zagrożenia lub wręcz zagładę. Potrafi je nazwać i pokrótce opisać.

W_2 rozumie, że kultura to nie tylko wielka sztuka, wielka filozofia, wielka polityka, wielka religia, ale także mała CODZIENNOŚĆ niepiśmiennych, a obraz epok bez ich uwzględnienia będzie fałśzywy.

U_ 1 rozumie, że HIERARCHIE kultur tworzą zwycięscy i, że to oni piszą historię nazywając własne kultury wielkimi. Potrafi to uzasadnić

U_2 NAUKI O KULTURZE rozumie jako te, które - nawet wtedy, gdy patrzą w daleką przeszłość, patrzą z mikroperspektyw. Potrafi zastosować metody kulturoznawcze w interpretacjach historycznych, przynajmniej wie, że powinien potrafić.

K_1 rozumie DWUZNACZNOŚĆ europejskich kultur: ich osiągnięcia, ale i cenę, jaką za nie płacili poddani, niewolni, niewierni, a to stanowi decydujący krok w kształtowaniu jego kompetencji międzykulturowych

K_2 rozumie, że powinnością humanisty, gdy mowa o innych częściach świata, jest oddać głos NIEEUROPEJCZYKOM zamiast przemawiać za nich, choćby z empatią. Nie rozumie tylko, jak mają przemówić ci, których przedstawicie „wielkich kultur” wycieli w pień lub którym urządzili ludobójstwo pełzające. W tym przypadku wie, że nie wie.

Metody i kryteria oceniania:

Student przygotowuje godzinne wystąpienie dotyczące jednej z poniższych kultur, swoją opowieść umieszcza w kontekście zagadnień poruszanych na wykladzie. Poniższa lista nie została zamknięta, a inicjatywa studentów jest mile widziane

Kultura:

1. Indian brazylisjskich

2. Triobrandczyków

3. Inuitów

4. Pigmejów

4. Żydow etiopskich

5. Ślązaków

6. Aborygenów australijskich

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Piotr Weiser, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Prowadzący grup: Piotr Weiser
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

15 godzin udział w zajęciach (1 ETCS)

50 godzzin przygotwanie wystapienia (2 ETCS)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

j.w

Pełny opis:

j.w

Literatura:

j.w

Wymagania wstępne:

Nie mam

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Piotr Weiser, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Prowadzący grup: Piotr Weiser
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przegląd zakorzenionych w Europie "Wielkich kultur ludzkości" wraz ceną, jaką tym "małym" przyszło zaplacić za ich wielkość. Siódmy i ósmy wykład poświęcone będa kulturom Azji i Ameryki, ale tej Ameryki, którą obrócili w proch Eurpejczycy, natomiast drugi kulturze Egiptu, a jedenasty kulturom Czarnej Afryki

Pełny opis:

1. Wielkie kultury? Claude Levi-Strauss przewraca się w grobie. Ale co z Bronisławem Malinowskim?

2. Welcome to British Museum

3. Zdobycie Jerycha

4. O metojkach, którzy pracowali, żeby Sokrates mógł filozofować, a Platon powiedzieć o poetach eidolon demiurgoi i wygnać ich - apopempein! - z idealnego państwa

5. O zmarnowanej przez Owidiusza szansie poznania barbarzyńców.

6. Torquemada i następcy

7. Biały Europejczyk cywilizuje Amerykę.

8. Wyprawy na Wschód. Tribute to Edward Wadie Said (1935-2003)

9. O rasizmie i klęsce oświecenia

10. O dobrodziejstwie pańszczyzny dla wielkiej kultury pańskiej

11. O majestacie Królestwa Belgów okazanym w Kongo. Próba lektury „Jądra ciemności”

12. Cywilizator Feliks Koneczny albo z dziejów ignorancji w Polsce

13. Dowody nadczłowieczeństwa. Prawnukowie Goethego na Majdanku.

14. Dostojewski wyrusza na wojnę Ukrainą, ale Czechow zostaje na miejscu

15. Ziemia poddana absolutnie. O triumfie homo sapiens

Literatura:

Podawana do każdego tematu na bieżąco

Wymagania wstępne:

Nie mam

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)