Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia kultury polskiej XIX w.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-MU-I-2-HistKulPol
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia kultury polskiej XIX w.
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Muz1_W12

Muz1_U02

Muz1_U11

Muz1_K01

Wymagania wstępne:

Wiadomości z Historii kultury polskiej do XVIII wieku.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student:

Zna najważniejszą faktografię historii rozwoju kultury europejskiej w

poszczególnych epokach, w tym w szczególności historii filozofii,

literatury i sztuki.

Potrafi samodzielnie formułować i analizować problemy badawcze, a

także samodzielnie wyszukiwać specjalistyczną literaturę i

opracowania z zakresu muzealnictwa i muzeologii.

Potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną w zakresie nauk o kulturze

i religii w pracy muzealnika.

Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy muzeologicznej i

rozumie konieczność ciągłego samokształcenia i konsultacji

specjalistycznych w działalności muzealnej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Kuciński, Beata Skrzydlewska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Paweł Kuciński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

10 h uczestnistwo w wykładach, 5h - przygotowanie do egzaminu ustnego i egzamin, 15 h - praca w własna studenta = (15h + 15 h) = 30 h

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Kuciński, Beata Skrzydlewska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Paweł Kuciński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

10 h - uczestnictwo w wykładzie

5 h - przygotowanie do egzaminu ustnego

15 h - praca własna

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)