Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gramatyka funkcjonalna języka polskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-P-KNJP-GFJP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gramatyka funkcjonalna języka polskiego
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Npol_W02

Npol_W04

Npol_W07

Npol_U02

Npol_U05

Npol_K02

Npol_K04


Wymagania wstępne:

kwalifikacje nauczycielskie do nauczania przedmiotów humanistycznych (sprawdzane na etapie rekrutacji)

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przedstawienie zagadnień gramatycznych nauczanych na poszczególnych poziomach znajomość nauczania języka (A1-C2) i zagadnień, gdzie nauczanie gramatyki języka polskiego jako obcego oraz gramatyki na lekcji języka polskiego spotyka się i jak wspierać uczniów obcojęzycznych na lekcji języka polskiego w zakresie poznania polskiej gramatyki. Studencki poznają metody pracy na każdym poziomie zaawansowanie oraz aktywne metody pracy. Wprowadzone będą zagadnienia dotyczące nauczania indukcyjnego i dedukcyjnego gramatyki i jak konstruować ćwiczenia gramatyczne.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przedstawienie zagadnień gramatycznych nauczanych na poszczególnych poziomach znajomość nauczania języka (A1-C2) i zagadnień, gdzie nauczanie gramatyki języka polskiego jako obcego oraz gramatyki na lekcji języka polskiego spotyka się i jak wspierać uczniów obcojęzycznych na lekcji języka polskiego w zakresie poznania polskiej gramatyki. Studencki poznają metody pracy na każdym poziomie zaawansowanie oraz aktywne metody pracy. Wprowadzone będą zagadnienia dotyczące nauczania indukcyjnego i dedukcyjnego gramatyki i jak konstruować ćwiczenia gramatyczne.

Literatura:

1. Program nauczania języka polskiego jako obcego

2. Gramatyka języka polskiego jako obcego (do wyboru, dostępna dla studentów)

3. https://jows.pl/artykuly/godne-polecenia-narzedzia-internetowe-do-nauczania-slownictwa-gramatyki-i-tworzenia-wypowiedzi-ustn

4. https://jows.pl/artykuly/czy-mozliwe-jest-jednoczesne-cwiczenie-slownictwa-gramatyki-i-sprawnosci-mowienia-o-potencjale-d

5. https://jows.pl/artykuly/kreatywne-nauczanie-gramatyki-wedlug-metody-indukcyjnej

6. hhttps://jows.pl/artykuly/nauczanie-gramatyki-jezyka-obcego-oparte-na-recepcji-i-produkcji-form-jezykowych

7. https://jows.pl/artykuly/wykorzystanie-tik-do-nauczania-gramatyki

Efekty kształcenia i opis ECTS:

1. zna miejsce i znaczenie gramatyki w procesie nauczania języka polskiego jako obcego.

2. rozumie podejście dydaktyczne w nauczaniu gramatyki, potrafi zastosować odpowiednie formy nauczania ze względu na potrzeby edukacyjne ucznia.

3. zna i umie wykorzystywać metody nauczania gramatyki obcokrajowców

4. zna współczesną gramatykę polską i umie ją wykorzystać w procesie edukacji.

1 punkt ECTS- 30 godzin zaangażowanie studenta, 15 godzin - zajęcia + 15 godzin praca własna (prace domowe, czytanie literatury wskazanej i przekazanej przez prowadzącego)

Metody i kryteria oceniania:

Aktywny udział w zajęciach, wykonanie 2 prac domowych.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Zajkowska, Karolina Zioło-Pużuk
Prowadzący grup: Karolina Zioło-Pużuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przedstawienie zagadnień gramatycznych nauczanych na poszczególnych poziomach znajomość nauczania języka (A1-C2) i zagadnień, gdzie nauczanie gramatyki języka polskiego jako obcego oraz gramatyki na lekcji języka polskiego spotyka się i jak wspierać uczniów obcojęzycznych na lekcji języka polskiego w zakresie poznania polskiej gramatyki. Studencki poznają metody pracy na każdym poziomie zaawansowanie oraz aktywne metody pracy. Wprowadzone będą zagadnienia dotyczące nauczania indukcyjnego i dedukcyjnego gramatyki i jak konstruować ćwiczenia gramatyczne.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przedstawienie zagadnień gramatycznych nauczanych na poszczególnych poziomach znajomość nauczania języka (A1-C2) i zagadnień, gdzie nauczanie gramatyki języka polskiego jako obcego oraz gramatyki na lekcji języka polskiego spotyka się i jak wspierać uczniów obcojęzycznych na lekcji języka polskiego w zakresie poznania polskiej gramatyki. Studencki poznają metody pracy na każdym poziomie zaawansowanie oraz aktywne metody pracy. Wprowadzone będą zagadnienia dotyczące nauczania indukcyjnego i dedukcyjnego gramatyki i jak konstruować ćwiczenia gramatyczne.

Literatura:

1. Program nauczania języka polskiego jako obcego

2. Gramatyka języka polskiego jako obcego (do wyboru, dostępna dla studentów)

3. https://jows.pl/artykuly/godne-polecenia-narzedzia-internetowe-do-nauczania-slownictwa-gramatyki-i-tworzenia-wypowiedzi-ustn

4. https://jows.pl/artykuly/czy-mozliwe-jest-jednoczesne-cwiczenie-slownictwa-gramatyki-i-sprawnosci-mowienia-o-potencjale-d

5. https://jows.pl/artykuly/kreatywne-nauczanie-gramatyki-wedlug-metody-indukcyjnej

6. hhttps://jows.pl/artykuly/nauczanie-gramatyki-jezyka-obcego-oparte-na-recepcji-i-produkcji-form-jezykowych

7. https://jows.pl/artykuly/wykorzystanie-tik-do-nauczania-gramatyki

Wymagania wstępne:

literatura przedmiotu będzie przekazywana studentom przez wykładowcę (jeśli nie jest dostępna online), proszę w czasie zajęć korzystać z komputera lub tabletu, a nie telefonu komórkowego - to utrudnia wykonywanie ćwiczeń i komunikację, na prośbę wykładowcy proszę mieć włączoną kamerę w czasie zajęć i wypowiedzi ustnej

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)