Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nauczanie języka polskiego jako drugiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-P-KNJP-NJPJD.1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nauczanie języka polskiego jako drugiego
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP1_W03; FP1_W10; FP1_U03;FP1_K01

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przedstawienie problematyki związanej z pracą w klasie wielokulturowej, ze szczególnym uwzględnieniem problemów językowych i adaptacyjnych. Uczestnicy zapoznają się z metodami nauczania języka polskiego jako obcego, dostępnymi materiałami oraz metodami dostosowywania materiałów lekcyjnych do potrzeb uczniów obcojęzycznych oraz sposoby opracowywania ćwiczeń językowych rozwijających różne kompetencje językowe.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przedstawienie problematyki związanej z pracę w klasie wielokulturowej, ze szczególnym uwzględnieniem problemów językowych i adaptacyjnych. Uczestnicy zapoznają się z metodami nauczania języka polskiego jako obcego, dostępnymi materiałami oraz metodami dostosowywania materiałów lekcyjnych do potrzeb uczniów obcojęzycznych oraz sposoby opracowywania ćwiczeń językowych rozwijających różne kompetencje językowe. Uczestnicy będą mieli okazję dowiedzieć się jak nabywamy I język i czym różni się nabywanie I języka od nauki L2, jakie czynniki indywidualne i środowiskowe wpływają na naukę L2, w jakie sposób można wspierać ucznia obcojęzycznego podczas pracy na lekcji języka polskiego w klasie szkolnej.

Literatura:

A. Seretny, E. Lipińska, ABC metodyki nauczania języka polskiego jako obcego, Universitas Kraków 2005

Z zagadnień dydaktyki języka polskiego jako obcego, red. E. Lipińska, A. Seretny, Universitas Kraków 2006

Dydaktyka i metodyka nauczania języka polskiego jako obcego, P. Gębal; W. Miodunka, Warszawa 2020

M. Nawracka, Nauczanie języka polskiego jako obcego w perspektywie refleksyjnej i kulturowej, Kraków 2020

Programy nauczania języka polskiego jako obcego. Poziomy A1-C2, Kraków 2016

oraz artykuły udostępniane przez wykładowcę podczas zajęć.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

FP1_W03 - zna podstawową terminologię, teorie i nurty z zakresu nauczania jpjo ;

FP1_W10 - zna współczesne metody nauczania jpjo;

FP1_U03 - potrafi posługiwać się podstawowymi terminami i narzędziami potrzebnymi w pracy nauczyciela jpjo

FP1_K01 - jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy glottodydaktycznej i konfrontowania jej z najnowszymi ustaleniami oraz zasięgania opinii ekspertów, a także ciągłego podnoszenia jej poziomu.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywny udział w zajęciach, dyskusja podczas zajęć na podstawie przeczytanych tekstów

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Kucharczyk, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Łukasz Kucharczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przedstawienie problematyki związanej z pracą w klasie wielokulturowej, ze szczególnym uwzględnieniem problemów językowych i adaptacyjnych. Uczestnicy zapoznają się z metodami nauczania języka polskiego jako obcego, dostępnymi materiałami oraz metodami dostosowywania materiałów lekcyjnych do potrzeb uczniów obcojęzycznych oraz sposoby opracowywania ćwiczeń językowych rozwijających różne kompetencje językowe.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przedstawienie problematyki związanej z pracę w klasie wielokulturowej, ze szczególnym uwzględnieniem problemów językowych i adaptacyjnych. Uczestnicy zapoznają się z metodami nauczania języka polskiego jako obcego, dostępnymi materiałami oraz metodami dostosowywania materiałów lekcyjnych do potrzeb uczniów obcojęzycznych oraz sposoby opracowywania ćwiczeń językowych rozwijających różne kompetencje językowe. Uczestnicy będą mieli okazję dowiedzieć się jak nabywamy I język i czym różni się nabywanie I języka od nauki L2, jakie czynniki indywidualne i środowiskowe wpływają na naukę L2, w jakie sposób można wspierać ucznia obcojęzycznego podczas pracy na lekcji języka polskiego w klasie szkolnej.

Literatura:

: A. Seretny, E. Lipińska, ABC metodyki nauczania języka polskiego jako obcego, Universitas Kraków 2005

Z zagadnień dydaktyki języka polskiego jako obcego, red. E. Lipińska, A. Seretny, Universitas Kraków 2006

Dydaktyka i metodyka nauczania języka polskiego jako obcego, P. Gębal; W. Miodunka, Warszawa 2020

M. Nawracka, Nauczanie języka polskiego jako obcego w perspektywie refleksyjnej i kulturowej, Kraków 2020

Programy nauczania języka polskiego jako obcego. Poziomy A1-C2, Kraków 2016

oraz artykuły udostępniane przez wykładowcę podczas zajęć.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)