Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gatunki literatury popularnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-P-KP-GatLit
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gatunki literatury popularnej
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

literaturoznawstwo

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Wymagania wstępne:

Brak.

Skrócony opis:

Studenci zapoznają się z najważniejszymi gatunkami z kręgu literatury popularnej. Poznają najważniejszych twórców obcych i polskich tworzących kanoniczne dziś dzieła literatury popularnej. Uczą się ich znaczenia dla szeroko pojętej kultury, rozwoju jej poszczególnych gałęzi literackich oraz dyskutują o ich społecznym znaczeniu.

Pełny opis:

Studenci zapoznają się z najważniejszymi gatunkami z kręgu literatury popularnej. Poznają najważniejszych twórców obcych i polskich tworzących kanoniczne dziś dzieła literatury popularnej. Uczą się ich znaczenia dla szeroko pojętej kultury, rozwoju jej poszczególnych gałęzi literackich oraz dyskutują o ich społecznym znaczeniu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Kucharczyk, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Joanna Zajkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Studenci zapoznają się z najważniejszymi gatunkami z kręgu literatury popularnej. Poznają najważniejszych twórców obcych i polskich tworzących kanoniczne dziś dzieła literatury popularnej. Uczą się ich znaczenia dla szeroko pojętej kultury, rozwoju jej poszczególnych gałęzi literackich oraz dyskutują o ich społecznym znaczeniu.

Pełny opis:

Studenci zapoznają się z najważniejszymi gatunkami z kręgu literatury popularnej. Poznają najważniejszych twórców obcych i polskich tworzących kanoniczne dziś dzieła literatury popularnej. Uczą się ich znaczenia dla szeroko pojętej kultury, rozwoju jej poszczególnych gałęzi literackich oraz dyskutują o ich społecznym znaczeniu.

Literatura:

1. Barańczak S., Książki najgorsze, Poznań 1990.

2. Bujnicka M., Bohaterki romansu popularnego. Z zagadnień konstrukcji, [w:] Postać w dziele literackim, red. Cz. Niedzielski, J. Speina, Toruń 1982.

3. Bujnicka M., Popularna literatura kobieca jako pareneza, [w:] Głosy piszących kobiet, red. G. Szewczyk, Katowice 1993.

4. Burszta W., Czubaj M., Krwawa setka, Warszawa 2007.

5. Callois R., Odpowiedzialność i styl. Eseje, wybór M. Żurowskiego, Warszawa 1967.

6. Ciećwierz P., Synowie Kaina, córki Lilith… Rzecz o wampirach w fantasy, Warszawa 2009.

7. Dobek T. D., Dokąd idziesz retro – rzecz o polskim kryminale historycznym, „Dekada Literacka” 2008, nr 1.

8. Dunin J., Papierowy bandyta. Książka kramarska i brukowa w Polsce, Warszawa 1974.

9. Gemra A., Kwiaty zła na miejskim bruku. O powieści zeszytowej XIX i XX wieku, Warszawa 1998.

10. V. Graaf, Homo Futurus. Analiza współczesnej science fiction, Warszawa 1971

11. Grant – Adamson L., Jak napisać powieść kryminalną, przeł. M. Rusinek, Kraków 1999.

12. Gripenberg M., Agatha Christie, przeł. A. Czyrek, Wrocław 1999.

13. Eco U., Retoryka i ideologia w „Tajemnicach Paryża” Eugeniusza Sue, przeł. W. Kwiatkowski, „Pamiętnik Literacki” 1962, z. 1.

14. Eco U., Superman w literaturze masowej. Powieść popularna: między retoryką a ideologią, przeł. J. Ugniewska, Kraków 2008.

15. Fantasy jako dobra nowina, red. P. Urbaniak, M. Mikołajczak, Wałbrzych 2005.

16. Formy literatury popularnej, red. A. Okopień – Sławińska, Wrocław 1973.

17. Janion M., Wampir. Biografia symboliczna, Warszawa 2002.

18. Kolbuszewski J., Od Pigalle po kresy. Krajobrazy literatury popularnej, Warszawa 1994.

19. Kowalski P., (Nie)bezpieczne światy masowej wyobraźni, Warszawa 1999.

20. Lasić S., Poetyka powieści kryminalnej. Próba analizy strukturalnej, przeł. M. Petryńska, Warszawa 1976.

21. Martuszewska A., Ta trzecia. Problemy literatury popularnej, Gdańsk 1997.

22. Nowakowski J., W kręgu obiegowych ideałów estetycznych. Szkice o literaturze popularnej, Warszawa 1980.

23. Nowe formy w literaturze popularnej, red. B. Owczarek, J. Frużyńska, Warszawa 2007

24. Pomirska M., Szkoła narzeczonych. O powieści dla dziewcząt w dwudziestoleciu międzywojennym, Warszawa 2006.

25. Pustowaruk M., Od Tolkiena do Pratchetta Potencjał rozwojowy fantasy jako konwencji literackiej, Warszawa 2009.

26. Trębicki G., Fantasy. Ewolucja gatunku, Kraków 2007.

27. Reizow B., Francuska powieść historyczna w epoce romantyzmu, Warszawa 1969

28. Siewierski J., Powieść kryminalna, Warszawa 1979.

29. Słownik literatury polskiej XIX wieku, red. J. Bachórz, A. Kowalczykowa, Warszawa 1991 i nast., hasła: Brukowa literatura, Fantastyka, gotycyzm, Literatura dla dzieci i młodzieży, Literatura dla ludu, Literatura popularna, Literatura religijna.

30. Słownik literatury polskiej XX wieku, red. A. Brodzka i in., Warszawa 1992, hasła: Literatura dla dzieci i młodzieży, Literatura obiegów popularnych (tu: bibliografia), Powieść dla dziewcząt, Powieść kryminalna, powieść milicyjna, Powieść popularna, Powieść zeszytowa.

31. Słownik literatury popularnej, red. T. Żabski, Wrocław 1997.

32. Szyszkowska E., Odmiany uczuć. Popularny romans kieszonkowy w Polsce 1900 – 2000, Warszawa 2003.

33. Zgorzelski A., Fantastyka. Utopia. Science Fiction, Warszawa 1980.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)