Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dydaktyka uniwersytecka - nowoczesne metody i techniki prowadzenia zajeć na studiach wyższych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-R-3-DydUniwCw Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dydaktyka uniwersytecka - nowoczesne metody i techniki prowadzenia zajeć na studiach wyższych
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

DRL_W05; DRL_U05; DRL_K02

Skrócony opis:

Przygotowanie doktoranta do pracy dydaktycznej na nowoczesnym uniwersytecie - z wykorzystaniem narzędzi wymagających wiedzy o technologiach informatycznych (niezbędnych do prowadzenia zajęć), z umiejętnością zainteresowania studentów i uświadomienia im społecznych korzyści z prowadzenia badań w zakresie humanistyki (metody dydaktyczne), z umiejętnością dobierania stosownych do odbiorcy informacji i powiązania ich z podstawowymi metodami pracy naukowej w zakresie literaturoznawstwa.

Pełny opis:

Przygotowanie doktoranta do pracy dydaktycznej na nowoczesnym uniwersytecie - z wykorzystaniem narzędzi wymagających wiedzy o technologiach informatycznych (niezbędnych do prowadzenia zajęć), z umiejętnością zainteresowania studentów i uświadomienia im społecznych korzyści z prowadzenia badań w zakresie humanistyki (metody dydaktyczne), z umiejętnością dobierania stosownych do odbiorcy informacji i powiązania ich z podstawowymi metodami pracy naukowej w zakresie literaturoznawstwa.

Literatura:

Między szkołą a uniwersytetem. Odbiorcy w nowych podręcznikach dla reformującej się szkoły, red. M. Kwiatkowska-Ratajczak, W. Wantuch, Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań 2008.

B. Chrząstowska, Przedmiot, podmiot i proces. Szkice z metodyki kształcenia polonistycznego, Wydawnictwo Poznańskie Studia Polonistyczne, Poznań 2009.

Innowacje i metody. Podręcznik akademicki kształcenia polonistycznego, T. 1: W kręgu teorii i praktyki, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2011.

M. Kwiatkowska-Ratajczak, Dydaktyczna strona doktorska, Wydawnictwo Poznańskie Studia Polonistyczne, Poznań 2019.

Metody i kryteria oceniania:

praktyczne prowadzenie zajęć ze studentami, omówienie tych zajęć, metod przygotowania do nich, wykorzystanych narzędzi i technik;

zaliczenie ustne - omówienie doświadczeń dydaktycznych i skonfrontowanie ich z doświadczeniami innych doktorantów

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.