Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teatr współczesny w Polsce i na świecie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-SP-T-II-1-Teatr Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teatr współczesny w Polsce i na świecie
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KU2_W06, KU2_W18/FP2t_W09, FP2t_W19

KU2_U04, KU2_U13, KU2_U15/FP2t_U05

KU2_K06, KU2_K08/FP2t_U05


Skrócony opis:

Prezentacja sylwetek reżyserów kształtujących obraz współczesnego artystycznego teatru, wytyczających nowe szlaki, zarówno tych młodych, jak i mistrzów.

Pełny opis:

Wspólne oglądanie spektakli (najlepiej na żywo i najnowszych) i ich analizowanie ma nie tylko pokazywać jak można czytać przedstawienie, ale także zapoznawać z rozmaitymi strategiami twórców wobec widza, wobec tekstu, wreszcie odkrywać ich światopogląd, stąd projekcie ich starszych przedstawień we fragmentach.

Zwrócenie uwagi na spektakle i prądy współczesnego teatru, które mają bezpośrednia odniesienia do współcześnie rozgrywających się wydarzeń, dyskusji.

1. Najnowsze przedstawienia uznanych już wybitnych reżyserów.

2. Najnowsze przedstawienia młodych a ciekawy twórców.

3. Spektakle nieżyjących mistrzów, których przedstawienia jeszcze są na afiszu.

4. Przedstawienia mistrzów teatru światowego, które pokazywane są w Polsce w trakcie tego semestru.

Literatura:

Sztuki i scenariusze, których wystawienia będziemy oglądać.

"20-lecie. Teatr polski po 1989" (materiały z sesji na UJ)

Patrice Pavis "Słownik terminów teatralnych"

"Wątroba. Słownik polskiego teatru po 1997 roku"

Piotr Gruszczyński "Ojcobójcy"

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student posiada pogłębiona wiedza ogólną i szczegółową z zakresu wiedzy o dramacie i teatrze, które jest w stanie samodzielnie rozwijać i twórczo stosować w działalności zawodowej; potrafi analizować teksty kultury polskiej i obcej, posiada orientację we współczesnym życiu kulturalnym oraz potrafi w nim uczestniczyć.

Umie samodzielnie korzystać z różnych baz danych, krytycznie podchodzić do źródeł i wykorzystywać je do samodzielnie prowadzonych badań i formułowania wniosków, a także dyskutować i wygłaszać referaty.

Wykazuje zainteresowanie i aktywny stosunek do tego, co się dzieje w kulturze i w życiu społecznym.

Opis ECTS:

- obecność na zajęciach – 30 godz.

- oglądanie polecanych przedstawień i filmów - 20 godz.

- lektura polecanej literatury – 10 godz.

- przygotowanie referatu – 15 godz.

suma – 75 godz. = 3 pkt. ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia mają tryb konwersatorium, najważniejsza jest kompetentna aktywność na zajęciach, a więc także obecność na nich.

Uczestnictwo w wydarzeniach artystycznych, które omawiamy na zajęciach.

Umiejętność krytycznego podejścia do oglądanych dzieł, ich analizy z wykorzystaniem wiedzy z różnych dziedzin i formułowania własnych opinii.

Chęć i przygotowanie referatów na zaproponowane tematy.

Zaliczenie na ocenę na podstawie jakości uczestnictwa w zajęciach (nie ma egzaminu czy pisania pracy).

Ocena bardzo dobra: frekwencja 100-80%, obejrzenie wszystkich omawianych spektakli, przygotowanie jednego referatu, udział w dyskusjach, umiejętność formułowania i wyrażania opinii.

Ocena dobra: frekwencja 80-60%, obejrzenie wszystkich omawianych spektakli (jeśli któregoś nie udało się, przygotowanie referatu na jego temat na podstawie źródeł), udział w dyskusjach, umiejętność formułowania i wyrażania opinii.

Ocena dostateczna: frekwencja 60-40%, obejrzenie połowy omawianych spektakli, udział w dyskusjach, umiejętność formułowania i wyrażania opinii.

Ocena niedostateczna: frekwencja poniżej 40%, nieobejrzenie ani jednego omawianego spektaklu, nieprzygotowanie referatu, nikły udział w dyskusjach, słaba umiejętność formułowania i wyrażania opinii.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.