Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wystąpienie z Kościoła aktem formalnym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WK-P-WZK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wystąpienie z Kościoła aktem formalnym
Jednostka: Wydział Prawa Kanonicznego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Efekty kształcenia i opis ECTS:

W zakresie wiedzy:

EK 1 - student zna podstawową terminologię z zakresu tematu formalnego wystąpienia z Kościoła.

EK 2 - student posiada uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień z zakresu tematu formalnego wystąpienia z Kościoła.

EK 3 - student posiada wiedzę pozwalająca mu na scharakteryzowanie poszczególnych etapów postępowania przy formalnym wystąpieniu z Kościoła.

W zakresie umiejętności:

EK 4 - student potrafi interpretować normy prawne dotyczące formalnego wystąpienia z Kościoła.

EK 5 - student potrafi znaleźć i właściwie wykorzystać bibliografię na temat formalnego wystąpienia z Kościoła.

EK 6 - student potrafi sformułować, pisemnie i ustnie, zagadnienia prawne z zakresu tematu formalnego wystąpienia z Kościoła.

W zakresie kompetencji:

EK 7 - student potrafi zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu przyswojenie treści z zakresu tematu formalnego wystąpienia z Kościoła.

EK 8 - student aktywnie angażuje się podczas prowadzonych zajęć, uczestniczy w dyskusji, formułuje poprawne wypowiedzi oraz uwagi.

ECTS [1 ECTS - 30 (25) godz.]

- udział w wykładzie - 4 godz.

- przygotowanie do zajęć - 20

- przygotowanie do kolokwium - 30

- konsultacje - 2

Suma godzin: 56

Liczba ECTS: 2

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.