Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Astrochemia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-CH-480
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Astrochemia
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 LUB 1.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

kierunek chemia 2 stopnia

CH2_W10; CH2_U01; CH2_K07; CH2_W14

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: podstawowy

Cele przedmiotu: Zdobycie elementarnej wiedzy z zakresu chemii ośrodka międzygwiazdowego oraz chemii Układu Słonecznego.

Wymagania wstępne: Podstawy chemii ogólnej, podstawy spektroskopii. Znajomość podstaw astronomii nie jest niezbędna.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

1. Astronomiczna skala rozmiarów. Struktura Galaktyki.

2. Pochodzenie pierwiastków chemicznych I: Wielki Wybuch.

3. Powstawanie gwiazd i układów planetarnych.

4. Podstawowe pojęcia fizyki gwiazd. Diagram Hertzsprunga-Russella.

5. Pochodzenie pierwiastków chemicznych II: Gwiazdy ciągu głównego. Procesy pp oraz CNO.

6. Pochodzenie pierwiastków chemicznych III: czerwone olbrzymy, gwiazdy AGB, mgławice planetarne i białe karły. Proces 3alfa i proces alfa.

7. Pochodzenie pierwiastków chemicznych IV: Jądra najcięższe; procesy typu s oraz r. Supernowe typu Ia. Supernowe typu II.

8. Klasyfikacja i charakterystyka obiektów międzygwiazdowych. Obłoki gęste i rozmyte. Obszary H II.

9. Skład chemiczny ośrodka międzygwiazdowego i otoczek wokółgwiazdowych.

10. Podstawowe typy reakcji chemiczych zachodzących w ośrodku międzygwiazdowym. Znaczenie drobin pyłowych.

11. Spektroskopia ośrodka międzygwiazdowego I: zakresy mikrofalowy i podczerwony.

12. Spektroskopia ośrodka międzygwiazdowego II: zakresy widzialny i ultrafioletowy.

13. Chemia obiektów Układu Słonecznego I: wybrane planety i satelity planet.

14. Chemia obiektów Układu Słonecznego II: komety i meteoryty.

15. Astrochemia laboratoryjna: omówienie przykładowych eksperymentów.

Metody oceny: egzamin ustny

Literatura:

B. Kuchowicz "Kosmochemia" PWN 1979

(nie wyczerpuje całości wykładanego materiału)

Efekty kształcenia i opis ECTS:

X2A_W01

CH2_W10

tłumaczy podstawy procesów prowadzących do powstawania pierwiastków chemicznych we Wszechświecie.

H1A_W01, P1A_W01

CH2_W14

wyjaśnia przyczyny najważniejszych różnic między astrochemią i klasyczną chemią laboratoryjną.

H1A_W01, P1A_W01

CH2_W14

prezentuje podstawowe metody analizy składu chemicznego materii poza Ziemią.

X2A_K04, K06

CH2_K07

Potrafi przybliżyć innej osobie, w trakcie dyskusji, zagadnienia i pojęcia z zakresu podstaw astrochemii.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Kołos
Prowadzący grup: Robert Kołos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)