Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przygotowanie pracy dyplomowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-CH-590 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przygotowanie pracy dyplomowej
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 8.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

CH2_W03; CH2_W15; CH2_U01; CH2_U02; CH2_U03; CH2_U13; CH2_U14; CH2_U16; CH2_U17; CH2_K02; CH2_K03; CH2_K05; CH2_K06; CH2_K07 CHEMIA 2 STOPNIA

Skrócony opis:

Pod kierunkiem opiekuna, student wykonuje badania naukowe, które wraz z opisem literatury przedmiotu i własnymi wnioskami wynikającymi z badań, przedstawia w pracy magisterskiej.

Pełny opis:

Pracownia jest zaliczana na ocenę po złożeniu przez studenta(kę) w dziekanacie i przyjęciu przez opiekuna rozprawy magisterskiej, po przeglądzie antyplagiatowym, z dwiema pozytywnymi recenzjami.

Literatura:

Literatura pracy magisterskiej: to monografie oraz oryginalne i przeglądowe publikacje naukowe wskazane przez opiekuna naukowego.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

CH1_W18 - Zna podstawowe zasady BHP oraz regulacje prawne związane z bezpieczeństwem chemicznym, szczególnie w odniesieniu do pracy z chemikaliami oraz sposobów selekcjonowania i utylizacji odpadów chemicznych

CH1_W19 - Wie jak korzystać z literatury fachowej i specjalistycznych baz danych w celu zdobycia niezbędnych informacji. Zna i rozumie podstawowe zasady dotyczące własności przemysłowej, intelektualnej i przestrzegania prawa autorskiego.

Metody i kryteria oceniania:

Praca magisterska jest zaliczana na ocenę po złożeniu przez studenta(kę) w dziekanacie i przyjęciu przez opiekuna rozprawy magisterskiej, po przeglądzie antyplagiatowym, z dwiema pozytywnymi recenzjami.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 100 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Sadlej
Prowadzący grup: Iwona Flis-Kabulska, Arkadiusz Listkowski, Monika Radlik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.