Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Chemia kwantowa (lic.)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-CH-CKW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chemia kwantowa (lic.)
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

ch1_w03, ch1_w08, ch1_u01, ch1_k02, ch1_k06

Skrócony opis:

Podstawowy kurs chemii kwantowej uzupełniony informacjami o praktyczne aspekty jej wykorzystywania w badaniach chemicznych. Uzupełnieniem wykładu są zajęcia prowadzone w pracowni komputerowej, w ramach których studenci wykorzystują prezentowany materiał, ucząc się samodzielnego wykonywania zadań obliczeniowych.

Pełny opis:

Program wykładu zawiera:

1. Dlaczego mechanika kwantowa?

2. Widmo atomu wodoru i model atomu wodoru.

3. Interpretacja funkcji falowej, zasada nieoznaczonowsci Heisenberga.

4. Postulaty mechaniki kwantowej.

5. Rozwiązania równania Schrodingera dla prostych modeli.

6. Atomy wieloeletronowe; charakterystyka metody Hartee-Focka.

Wady i zalety.

7. Przybliżenie Borna-Oppenheimera, pojęcie stanów elektronowych i powierzchni energii potencjalnej.

8. Metoda pola samouzgodnionego SCF

9. Bazy funkcyjne

10. Obliczanie parametrów molekularnych: energii, gęstosci elektronowych, widm molekularnych ID, UV, NMR.

Literatura:

W. Kołos, J. Sadlej, Atom i cząsteczka, WNT;

P. Atkins, Chemia fizyczna, PWN.

L. Piela, Idee chemii kwantowej, PWN.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Podstawowa wiedza o metodach obliczeniowych chemii kwantowej;

Stosowalnosc metod;

Obliczanie własciwosci molekuł: geometria, gęstosci elektronowe, energie wiązań oraz widma molekularne.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny, pytania zawierające proste problemy.

Praktyki zawodowe:

Uzupełnieniem są prowadzone równolegle ćwiczenia komputerowe w ramach zajęć.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.