Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Krystalografia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-CH-KRY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Krystalografia
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki chemiczne

Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

CH2_W04, CH2_W05, CH2_U09

Wymagania wstępne:

brak

Pełny opis:

nauka o symetrii punktowej oraz grupach symetrii przestrzennej

podstawy dyfrakcyjnych metod badania struktury kryształów

chiralność i sposoby jej badania w krystalografii

edycja wyników krystalograficznych - bazy danych i pliki CIF

wprowadzenie do neutronografii i elektronografii

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Dla wykładu:

EU1: wylicza i opisuje elementy krystalografii geometrycznej i zasady w niej obowiązujące

EU2: opanował zestaw umiejętności właściwych dla ćwiczeń przewidzianych do przedmiotu

Dla ćwiczeń:

EU1: wylicza i opisuje elementy krystalografii geometrycznej i zasady w niej obowiązujące

EU2: określa przynależność elementów do odpowiedniej grupy punktowej

EU3: porządkuje informacje dotyczące metod wyznaczania struktury związków chemicznych

Metody i kryteria oceniania:

Dla wykładu:

EU1:

5.0: weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć wylicza i opisuje elementy krystalografii geometrycznej i zasady w niej obowiązujące

4.5: weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie wylicza i opisuje elementy krystalografii geometrycznej i zasady w niej obowiązujące, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

4.0: weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie wylicza i opisuje elementy krystalografii geometrycznej i zasady w niej obowiązujące, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3.5: weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie wylicza i opisuje elementy krystalografii geometrycznej i zasady w niej obowiązujące, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3.0: weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych wylicza i opisuje elementy krystalografii geometrycznej i zasady w niej obowiązujące, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

2.0: weryfikacja nie wykazuje, że wylicza i opisuje elementy krystalografii geometrycznej i zasady w niej obowiązujące, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę

EU2:

5.0: weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć opanował zestaw umiejętności właściwych dla ćwiczeń przewidzianych do przedmiotu

4.5: weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie opanował zestaw

umiejętności właściwych dla ćwiczeń przewidzianych do przedmiotu, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

4.0: weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie opanował zestaw umiejętności właściwych dla ćwiczeń przewidzianych do przedmiotu, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3.5: weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie opanował zestaw umiejętności właściwych dla ćwiczeń przewidzianych do przedmiotu, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3.0: weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych opanował zestaw umiejętności właściwych dla ćwiczeń przewidzianych do przedmiotu, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

2.0: weryfikacja nie wykazuje, że opanował zestaw umiejętności właściwych dla ćwiczeń przewidzianych do przedmiotu, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę

Dla ćwiczeń:

EU1:

5.0: weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć wylicza i opisuje elementy krystalografii geometrycznej i zasady w niej obowiązujące

4.5: weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie wylicza i opisuje elementy krystalografii geometrycznej i zasady w niej obowiązujące, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

4.0: weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie wylicza i opisuje elementy krystalografii geometrycznej i zasady w niej obowiązujące, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3.5: weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie wylicza i opisuje elementy krystalografii geometrycznej i zasady w niej obowiązujące, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3.0: weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych wylicza i opisuje elementy krystalografii geometrycznej i zasady w niej obowiązujące, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

2.0: weryfikacja nie wykazuje, że wylicza i opisuje elementy krystalografii geometrycznej i zasady w niej obowiązujące, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę

EU2:

5.0: weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć określa przynależność elementów do odpowiedniej grupy punktowej

4.5: weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie określa przynależność elementów do odpowiedniej grupy punktowej, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

4.0: weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie określa przynależność elementów do odpowiedniej grupy punktowej, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3.5: weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie określa przynależność elementów do odpowiedniej grupy punktowej, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3.0: weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych określa przynależność elementów do odpowiedniej grupy punktowej, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

2.0: weryfikacja nie wykazuje, że określa przynależność elementów do odpowiedniej grupy punktowej, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę

EU3:

5.0: weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć porządkuje informacje dotyczące metod wyznaczania struktury związków chemicznych

4.5: weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie porządkuje informacje dotyczące metod wyznaczania struktury związków chemicznych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

4.0: weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie porządkuje informacje dotyczące metod wyznaczania struktury związków chemicznych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3.5: weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie porządkuje informacje dotyczące metod wyznaczania struktury związków chemicznych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3.0: weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych porządkuje informacje dotyczące metod wyznaczania struktury związków chemicznych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

2.0: weryfikacja nie wykazuje, że porządkuje informacje dotyczące metod wyznaczania struktury związków chemicznych, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę

Ocena końcowa x jest wyznaczana na podstawie wartości

(w)= 5, jeśli 4,5 < w; st(w)= 4,5, jeśli 4,25 < w ≤ 4,5; st(w)= 4, jeśli 3,75 < w ≤ 4,25; st(w)= 3,5, jeśli 3,25 < w ≤ 3,75; st(w)= 3, jeśli 2,75 < w ≤ 3,25; st(w)= 2, jeśli w ≤ 2,75

oraz na bazie podanej niżej reguły:

● jeśli każda z ocen końcowych za zajęcia powiązane jest pozytywna i ich średnia wynosi y, to x wyznacza się ze wzoru x=st((y+z)/2), gdzie z jest średnią ważoną ocen z przeprowadzonych weryfikacji, w których wagi ocen z egzaminów wynoszą 2, a wagi ocen z innych form weryfikacji są równe 1

● jeśli choć jedną oceną końcową z zajęć powiązanych jest 2 lub nzal, to x=2.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Lipkowski
Prowadzący grup: Janusz Lipkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Listkowski
Prowadzący grup: Janusz Lipkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Lipkowski
Prowadzący grup: Janusz Lipkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Dla wykładu:

Uczestnictwo w zajęciach: 15 godz.; 0,5 ECTS

Konsultacje z prowadzącym: 4 godz.; 0,1 ECTS

Przygotowanie do weryfikacji: 10 godz.;

Przygotowanie do zajęć: 1 godz.;

RAZEM: 25 godzin, 1 ECTS


Dla ćwiczeń:

Uczestnictwo w zajęciach: 15 godz.; 0,5 ECTS

Konsultacje z prowadzącym: 4 godz.; 0,1 ECTS

Przygotowanie do weryfikacji: 1 godz.;

Przygotowanie do zajęć: 8 godz.;

RAZEM: 28 godzin, 1 ECTS


Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kinga Suwińska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Dla wykładu:

Uczestnictwo w zajęciach: 15 godz.; 0,5 ECTS

Konsultacje z prowadzącym: 4 godz.; 0,1 ECTS

Przygotowanie do weryfikacji: 10 godz.;

Przygotowanie do zajęć: 1 godz.;

RAZEM: 25 godzin, 1 ECTS


Dla ćwiczeń:

Uczestnictwo w zajęciach: 15 godz.; 0,5 ECTS

Konsultacje z prowadzącym: 4 godz.; 0,1 ECTS

Przygotowanie do weryfikacji: 1 godz.;

Przygotowanie do zajęć: 8 godz.;

RAZEM: 28 godzin, 1 ECTS


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)