Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody matematyczne fizyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-CH-MMF
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody matematyczne fizyki
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Strona przedmiotu: http://pracownicy.uksw.edu.pl/mwolf/MMF/
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki fizyczne

Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

K_W01 23

K_U01 32

K_K01 11

Skrócony opis:

Wykłąd dla przyszłych fizyków teoretyków.

Pełny opis:

1. Funkcje analityczne. Obliczanie całek za pomocą residuów.

2. Rachunek wariacyjny.

3. Transformata Fouriera.

4. Funkcja delta Diraca.

5. Funkcje uogólnione (dystrybucje).

6. Przestrzenie Hilberta. Baza. Wzór polaryzacyjny.

7. Operatory liniowe. Norma operatora.

8. Operatory samosprzężone. Twierdzenie spektralne.

9. Operatory unitarne. Twierdzenie Stone'a.

10. Zagadnienia własne operatorów samosprzężonych i unitarnych.

11. Zupełne ortonormalne zbiory funkcji: wielomiany Hermite'a, Laguerra, Lagrange'a.

12. Funkcje Greena.

13. Teoria potencjału.

14. Teoria grup i ich reprezentacji.

15. Zastosowania teorii grup w fizyce.

Literatura:

1. Byron F.W., Fuller R.W, Matematyka w fizyce klasycznej i kwantowej tom 1 i 2, PWN, Warszawa

2. Schwartz L., Metody matematyczne w fizyce, PWN, Warszawa, 1984

3. Zagórski A., Metody matematyczne fizyki, Oficyna Wydawnicza PW, kilka wydań

4. Mlak W., Wstęp do teorii przestrzeni Hilberta, PWN, Warszawa 1970, 1987

5. Hamermesh M., Teoria grup w zastosowaniu do zagadnień fizycznych PWN, Warszawa, 1968

6. Margenau H., Murphy G.M., Matematyka w fizyce i chemii, PWN, Warszawa, 1962

7. Halmos P.R. A Hilbert Space Problem Book, Springer, kilka wydań

Literatura uzupełniająca:

1. R. Penrose, Droga do rzeczywistości. Wyczerpujący przewodnik po prawach rządzą-cych Wszechświatem, Warszawa, Prószyński i s-ka, 2006, II wyd. 2011

2. Miesięcznik Delta: http://www.deltami.edu.pl/

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Egzamin. Weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć ma wiedzę na temat podstaw przestrzeni wektorowych

oraz

przestrzeni Hilberta oraz teorii grup

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin. Weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć ma wiedzę na temat podstaw przestrzeni wektorowych oraz

przestrzeni Hilberta oraz teorii grup.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Wolf
Prowadzący grup: Marek Wolf
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Wolf
Prowadzący grup: Marek Wolf
Strona przedmiotu: http://pracownicy.uksw.edu.pl/mwolf/MMF/
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

nie mam pojęcia

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wykłąd dla przyszłych fizyków teoretyków.

Pełny opis:

Pełny opis:

1. Funkcje analityczne. Obliczanie całek za pomocą residuów.

2. Rachunek wariacyjny.

3. Transformata Fouriera.

4. Funkcja delta Diraca.

5. Funkcje uogólnione (dystrybucje).

6. Przestrzenie Hilberta. Baza. Wzór polaryzacyjny.

7. Operatory liniowe. Norma operatora.

8. Operatory samosprzężone. Twierdzenie spektralne.

9. Operatory unitarne. Twierdzenie Stone'a.

10. Zagadnienia własne operatorów samosprzężonych i unitarnych.

11. Zupełne ortonormalne zbiory funkcji: wielomiany Hermite'a, Laguerra, Lagrange'a.

12. Funkcje Greena.

13. Teoria potencjału.

14. Teoria grup i ich reprezentacji.

15. Zastosowania teorii grup w fizyce.

Literatura:

1. Byron F.W., Fuller R.W, Matematyka w fizyce klasycznej i kwantowej tom 1 i 2, PWN, Warszawa

2. Schwartz L., Metody matematyczne w fizyce, PWN, Warszawa, 1984

3. Zagórski A., Metody matematyczne fizyki, Oficyna Wydawnicza PW, kilka wydań

4. Mlak W., Wstęp do teorii przestrzeni Hilberta, PWN, Warszawa 1970, 1987

5. Hamermesh M., Teoria grup w zastosowaniu do zagadnień fizycznych PWN, Warszawa, 1968

6. Margenau H., Murphy G.M., Matematyka w fizyce i chemii, PWN, Warszawa, 1962

7. Halmos P.R. A Hilbert Space Problem Book, Springer, kilka wydań

Literatura uzupełniająca:

1. R. Penrose, Droga do rzeczywistości. Wyczerpujący przewodnik po prawach rządzą-cych Wszechświatem, Warszawa,

Prószyński i s-ka, 2006, II wyd. 2011

2. Miesięcznik Delta: http://www.deltami.edu.pl/

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)