Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia chemii kwantowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-CH-PCK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pracownia chemii kwantowej
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

CH1_U01, CH1_U03, CH1_U05, CH1_U13

Skrócony opis:

Wykład chemii kwantowej ilustrowany jest ćwiczeniami komputerowymi. Każdy tudent samodzielnie wykonują obliczenia za pomocą programu GAUSSIAN 16, oraz innych programów, łącząc się przez sieć internetową z centrum komputerowym ICM lub wykorzystując programy dostępne w internecie, np. Web MO (od roku 2019).

Pełny opis:

Ćwiczenia komputerowe stanowią ilustrację praktyczną wykładu z chemii kwantowej. Każdy student wykonuje samodzielnie obliczenia energii, geometrii, właściwosci molekularnych, widm IR, UW-VIS, NMR, wielu cząsteczek chemicznych, zaczynając od dwuatomowych do bardziej rozbudowanych.

Obecnie są one prowadzone przy pomocy programu Web MO z wykorzystaniem internetu.

Link ChKw

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a5762da184bb948df9f8505624017b471%40thread.tacv2/conversations?groupId=2ddd960a-43f2-4acd-b115-2eab3f20d7d6&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Literatura:

W. Kołos, J. Sadlej, Atom i Cząsteczka, WNT.

J. Sadlej, Spektroskopia Molekularna, WNT.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Umiejętnosc wykonania prostych obliczeń metodami chemii kwantowej;

Umiejętnosc korzystania z centrum komputerowego;

Zapoznanie się z systemem UNIX.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie zajęc polega na wykonaniu samodzielnie zadanych obliczeń oraz objasnienie i komentarz do otrzymanych na wydruku wyników.

Praktyki zawodowe:

brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.