Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pracownia dyplomowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-CH-PLIC
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pracownia dyplomowa
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 14.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki chemiczne

Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

CH1_W18, CH1_W19, CH1_U02, CH1_U03, CH1_U06, CH1_U07, CH1_U08, CH1_U09, CH1_U10, CH1_U11, CH1_U15, CH1_K01, CH1_K02, CH1_K03, CH1_K04, CH1_K05, CH1_K06, CH1_K08, CH1_K09

Skrócony opis:

Pod kierunkiem opiekuna pracy licencjackiej, student(ka) wykonuje badania naukowe, które opisane, wraz z krytycznym przeglądem literatury przedmiotu i własnymi wnioskami wynikającymi z tych badań, przedstawia w pracy licencjackiej.

Pełny opis:

Pod kierunkiem opiekuna pracy licencjackiej, student(ka) wykonuje badania naukowe. Następnie w pracy licencjackiej badania te opisuje. Do opisu tego dołącza krytyczny przegląd literatury przedmiotu, formułuje cel badań i wnioski wynikające z tych badań oraz cytuje odnośniki do publikacji naukowych.

Literatura:

Literatura pracy licencjackiej to monografie oraz oryginalne i przeglądowe publikacje naukowe wskazane przez opiekuna naukowego.

Metody i kryteria oceniania:

Pracownia licencjacka jest zaliczana na ocenę po złożeniu przez studenta(kę) w dziekanacie i przyjęciu przez opiekuna rozprawy licencjackiej, po pomyślnym przeglądzie antyplagiatowym, z pozytywnymi opiniami dwóch recenzentów.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Dyplomowe doświadczenia - zajęcia par. 57 ust. 6 pkt 5. Regulaminu Pracy, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Maciej Cieplak, Paweł Dąbrowski-Tumański, Dominik Kurzydłowski, Arkadiusz Listkowski, Karol Makuch, Joanna Sadlej, Piyush Sindhu Sharma
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)