Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Radiochemia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-CH-RCH
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Radiochemia
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki chemiczne

Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

CH1_W21; CH1_U01

Wymagania wstępne:

brak

Pełny opis:

Podstawowy kurs chemii jądrowej i radiochemii oraz zastosowań preparatów zawierających pierwiastki promieniotwórcze.

Zawiera omówienie podstaw fizycznych, występowania i pochodzenia pierwiastków promieniotwórczych w naturze, wytwarzania izotopów, metod rozdzielania mieszanin izotopów. Szeregi promieniotwórcze, rodzaje promieniowania jądrowego i metody ich detekcji. Efekty chemiczne promieniowania jądrowego oraz wpływ wiązań chemicznych na właściwości jader atomowych.

Znakowanie izotopowe, izotopy promieniotwórcze w zastosowaniach biomedycznych.

Literatura:

Karl Heinrich Lieser - Nuclear and Radiochemistry, Fundamentals and Applications, Wiley-VCH

oraz każdorazowo wskazywane źródła aktualnych wiadomości

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EU1: tłumaczy podstawy radiochemii

EU2: opisuje powstawanie pierwiastków chemicznych i cząsteczek w przyrodzie

EU3: opisuje zastosowania radionuklidów

EU4: ocenia zagrożenia związane ze zjawiskiem promieniotwórczości

Metody i kryteria oceniania:

EU1:

5.0: weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć tłumaczy podstawy radiochemii

4.5: weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie tłumaczy podstawy radiochemii, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

4.0: weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie tłumaczy podstawy radiochemii, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3.5: weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie tłumaczy podstawy radiochemii, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3.0: weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych tłumaczy podstawy radiochemii, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

2.0: weryfikacja nie wykazuje, że tłumaczy podstawy radiochemii, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę

EU2:

5.0: weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć opisuje powstawanie pierwiastków chemicznych i cząsteczek w przyrodzie

4.5: weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie opisuje powstawanie pierwiastków chemicznych i cząsteczek w przyrodzie, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

4.0: weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie opisuje powstawanie pierwiastków chemicznych i cząsteczek w przyrodzie, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3.5: weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie opisuje powstawanie pierwiastków chemicznych i cząsteczek w przyrodzie, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3.0: weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych opisuje powstawanie pierwiastków chemicznych i cząsteczek w przyrodzie, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

2.0: weryfikacja nie wykazuje, że opisuje powstawanie pierwiastków chemicznych i cząsteczek w przyrodzie, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę

EU3:

5.0: weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć opisuje zastosowania radionuklidów

4.5: weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie opisuje zastosowania radionuklidów, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

4.0: weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie opisuje zastosowania radionuklidów, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3.5: weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie opisuje zastosowania radionuklidów, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3.0: weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych opisuje zastosowania radionuklidów, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

2.0: weryfikacja nie wykazuje, że opisuje zastosowania radionuklidów, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę

EU4:

5.0: weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć ocenia zagrożenia związane ze zjawiskiem promieniotwórczości

4.5: weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie ocenia zagrożenia związane ze zjawiskiem promieniotwórczości, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

4.0: weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie ocenia zagrożenia związane ze zjawiskiem promieniotwórczości, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3.5: weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie ocenia zagrożenia związane ze zjawiskiem promieniotwórczości, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3.0: weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych ocenia zagrożenia związane ze zjawiskiem promieniotwórczości, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

2.0: weryfikacja nie wykazuje, że ocenia zagrożenia związane ze zjawiskiem promieniotwórczości, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę

Ocena końcowa x jest wyznaczana na podstawie wartości

st(w)= 5, jeśli 4,5 < w; st(w)= 4,5, jeśli 4,25 < w ≤ 4,5; st(w)= 4, jeśli 3,75 < w ≤ 4,25; st(w)= 3,5, jeśli 3,25 < w ≤ 3,75; st(w)= 3, jeśli 2,75 < w ≤ 3,25; st(w)= 2, jeśli w ≤ 2,75

oraz na bazie podanej niżej reguły:

x wyznacza się ze wzoru x=st(z), gdzie z jest średnią ważoną ocen z przeprowadzonych weryfikacji, w których wagi ocen z egzaminów wynoszą 2, a wagi ocen z innych form weryfikacji są równe 1

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Lipkowski
Prowadzący grup: Janusz Lipkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Lipkowski, Arkadiusz Listkowski
Prowadzący grup: Janusz Lipkowski, Arkadiusz Listkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)