Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Komputerowe wspomaganie pracowni chemicznej II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-CH-S1-E3-KWPCHIII
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Komputerowe wspomaganie pracowni chemicznej II
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki chemiczne

Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

CH1_W21; CH1_U13; CH1_K02

Wymagania wstępne:

Znajomość zastosowania technik komputerowych w chemii w zakresie I roku chemii . Matematytka, fizyka i chemia w zakresie pierwszego roku chemii.

Pełny opis:

Wprowadzenie do programowania w C/C++, użytkowania pakietów oprogramowania t., j. bibliotek C/C++ Plotutils, GSL, FFTW, LSODE, pakietów Gnuplot, Octave, Povray ,

Literatura:

1. Symfonia C++ Standard. Tom 1-2 Jerzy Grębosz. Edition 2000.

2. C++ zasoby sieci

https://pl.wikipedia.org/wiki/C++

3. Dokumentacje on line pakietów oprogramowania

https://www.gnu.org/software/plotutils/manual/en/index.html

http://www.pracownia.ifd.uni.wroc.pl/html/opis_gnuplota/htemelowy/gnuplot.html

https://www.gnu.org/software/gsl/doc/html/

https://www.fftw.org/fftw3_doc/

https://www.iitis.pl/~miszczak/files/notes/gnu_octave.pdf

https://computing.llnl.gov/sites/default/files/ODEPACK_pub2_u113855.pdf

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK1. Prezentuje elementarną wiedzę z zakresu progamowania obiektowego w języku C++

EK2. Używa dostępnych bibliotek oprogramowania w języku C++ (GSL,, Plotutils, FFT) do rozwiązywania podstawowych problemów chemicznych.

EK3. Adaptuje kod oprogramowania do wymaganych celów.

Metody i kryteria oceniania:

EK1. Weryfikacja wykazuje, że prezentuje elementarną wiedzę z zakresu programowania obiektowego w języku C++:

- bez uchybień (5.0)

- niemal poprawnie uchybień (4.5)

- bez znacznych uchybień (4.)

- w zasadzie poprawnie, lecz niekonsystentnie (3.5)

- w większej części poprawnie ale część zdań wykonuje błędnie lub nie potrafi wykonać (3.0)

- co najwyżej w połowie zadań prezentuje elementarną wiedzę z zakresu programowania obiektowego w języku C++: (2.0)

EK2 Weryfikacja wykazuje, że potrafi korzystać z bibliotek oprogramowania

- bez znacznych problemów (5.0)

- niemal bez problemów (4.5)

- w znacznym stopniu (4.0)

- w znacznym stopniu lecz niekonsystentnie (3.5)

- większość problemów rozwiązuje ale w dużej części nie radzi sobie. (3.0)

- potrafi sprawic się co najwyżej z połową zadań testowych (2.0)

EK3 Weryfikacja wykazuje, że student adaptuje kod oprogramowania do wymaganych celów

- bez znacznych problemów (5.0)

- niemal bez problemów (4.5)

- w znacznym stopniu (4.0)

- w znacznym stopniu lecz niekonsystentnie (3.5)

- większość problemów rozwiązuje ale w dużej części nie radzi sobie. (3.0)

- potrafi sprawic się co najwyżej z połową zadań testowych (2.0)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Stafiej
Prowadzący grup: Janusz Stafiej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

- uczestnictwo w zajęciach: 30 godz. (1 ECTS)

- konsultacje z prowadzącym: 10 godz. (0,3 ECTS)

- przygotowanie do zajęć: 5 godz.

- przygotowanie do weryfikacji: 15 godz.

Razem: 60 godz. (2 ECTS)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Stafiej
Prowadzący grup: Janusz Stafiej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

- uczestnictwo w zajęciach: 30 godz. (1 ECTS)

- konsultacje z prowadzącym: 10 godz. (0,3 ECTS)

- przygotowanie do zajęć: 5 godz.

- przygotowanie do weryfikacji: 15 godz.

Razem: 60 godz. (2 ECTS)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)