Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fizykochemia polimerów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-CH-S1-E5-FP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fizykochemia polimerów
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki chemiczne

Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

CH1_W03; CH1_W04; CH1_W16; CH1_U01; CH1_U20

Wymagania wstępne:

brak

Pełny opis:

Wprowadzenie do zagadnień związanych z fizykochemicznymi aspektami chemii polimerów.

Literatura:

Lieratura podstawowa:

1. J. F. Rabek, Współczesna wiedza o polimerach, PWN, 2008

2. H. Galina, Fizykochemia polimerów, Politechnika Rzeszowska, 1994

Literatura uzupełniająca:

1.W. Szlezyngier, Z. K. Brzozowski, Tworzywa sztuczne, Wyd. Oświatowe FOSZE, 2012

2.L. Jones, P. Atkins, Chemia Ogólna, cząsteczki, materia, reakcje, PWN, 2004

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EU1 Opisuje otrzymywanie, budowę, właściwości i zastosowania polimerów.

EU2.Ocenia cechy i zachowanie materiałów polimerowych w relacji do ich budowy

Metoda weryfikacji - egzamin końcowy

Metody i kryteria oceniania:

EU1 Weryfikacja wykazuje, że

- bez uchwytnych niedociągnięć opisuje otrzymywanie, budowę, właściwości i zastosowania polimerów. (5.0)

- niemal w pełni poprawnie opisuje otrzymywanie, budowę, właściwości i zastosowania polimerów. (4.5)

- w znacznym stopniu poprawnie opisuje otrzymywanie, budowę, właściwości i zastosowania polimerów. (4.0)

- w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie opisuje otrzymywanie, budowę, właściwości i zastosowania polimerów. (3.5)

- w większości przypadków testowych opisuje otrzymywanie, budowę, właściwości i zastosowania polimerów. (3.0)

-w większośći przypadków testowych niepoprawnie opisuje otrzymywanie, budowę, właściwości i zastosowania polimerów. lub ich nie rozwiązuje (2.0).

EU2 Weryfikacja wykazuje, że

- bez uchwytnych niedociągnięć ocenia cechy i zachowanie materiałów polimerowych w relacji do ich budowy(5.0)

- niemal w pełni poprawnie Ocenia cechy i zachowanie materiałów polimerowych w relacji do ich budowy(4.5)

- w znacznym stopniu poprawnie ocenia cechy i zachowanie materiałów polimerowych w relacji do ich budowyopisuje otrzymywanie, budowę, właściwości i zastosowania polimerów. (4.0)

- w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie ocenia cechy i zachowanie materiałów polimerowych w relacji do ich budowy (3.5)

- w większości przypadków testowych Ocenia cechy i zachowanie materiałów polimerowych w relacji do ich budowy . (3.0)

-w większośći przypadków testowych niepoprawnie ocenia cechy i zachowanie materiałów polimerowych w relacji do ich budwy lub nie potrafi ocenić( 2.0).

Ocenę końcową wystawia się na podstwaie liczby punktów uzyskanych na egzaminie w stosunku do maksymalnej liczby. wg zasady

5.0 powyżej 90%

4.5 powyżej 80% do 90%

4.0 powużej 70% do 80%

3.5 powyżej 60% do 70%

3.0 powyżej 50% do 60%

2.0 50% i poniżej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Stafiej
Prowadzący grup: Janusz Stafiej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Uczestnictwo w zajęciach 30h 1ECTS

Przygotowanie do zajęć 10h 0.33ECTS

przygotowanie do seryfikacji 10h 0.33 ECTS

konsultacje z prowadzącym 10h 0.33 ECTS

Typ przedmiotu:

fakultatywny dowolnego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Literatura:

Lieratura podstawowa:

1. J. F. Rabek, Współczesna wiedza o polimerach, PWN, 2008

2. H. Galina, Fizykochemia polimerów, Politechnika Rzeszowska, 1994

Literatura uzupełniająca:

1.W. Szlezyngier, Z. K. Brzozowski, Tworzywa sztuczne, Wyd. Oświatowe FOSZE, 2012

2.L. Jones, P. Atkins, Chemia Ogólna, cząsteczki, materia, reakcje, PWN, 2004

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Stafiej
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)