Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Advanced chemical kinetics

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-CH-S2-E2-ACK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Advanced chemical kinetics
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki chemiczne

Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

CH2_W11, CH2_U16

Wymagania wstępne:

Kurs podstawowy chemii fizycznej

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

In this course we will discuss the limitations of the classical formalism of chemical kinetics usually taught in undergraduate courses. We will also see how to deal with the presence of diffusion and how to apply it to several cases in which the reactions can happen both at molecular contact and at distance. We will give an introduction also to the most advanced models to deal with reversibility in chemical kinetics. An introduction to complex media, similar to those encountered in biological relevant scenarios, or in solid state technologies like new generation solar cells, will be provided.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Lista zagadnień (dla wykładów i ćwiczeń):

1. Scope and purpose of chemical kinetics.

2. Brief summary of classical formal kinetics.

3. The limitations of classical kinetics.

4. Physical aspects of the molecular response to fast perturbations.

5. Modern experiments in chemical kinetics.

6. A reminder of mathematical concepts.

7. Molecular diffusion in homogeneous media.

8. Diffusion assisted chemical reactions.

9. Proton, Energy and Electron transfer.

10. Consecutive irreversible reactions in presence of diffusion.

11. Reversible reactions: the total breakdown of the rate constant concept.

12. Heterogeneous and anisotropic media; biological crowding.

13. Distribution of rate constants and dispersive kinetics.

14. Protein folding, Nucleation and Polymers.

15. Open questions in chemical kinetics.

Literatura:

CALDIN, Edward. The mechanisms of fast reactions in solution. Ios Press, 2001.

LAIDLER, Keith J. Chemical Kinetics. Prentice Hall; 3rd Revised edition, 1987.

RICE, Stuart A. Diffusion-Limited Reactions. Elsevier, 1985.

NITZAN, Abraham. Chemical Dynamics in Condensed Phases: Relaxation, Transfer and Reactions in Condensed Molecular Systems. Oxford University Press, 2006

GRZYBOWSKI, Bartosz A. Chemistry in motion: reaction-diffusion systems for micro-and nanotechnology. John Wiley & Sons, 2009.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK1. Identyfikuje przypadki, w których klasyczne podejście do kinetyki nie jest odpowiednie

EK2. Wybiera najlepszy sposób rozwiązania problemów związanych z kinetyką chemiczną

Rozdział ECTS dla wykładów:

uczestnictwo wykładzie: 30h, 1ECTS

konsultacje: 10h, 0,4ECTS

przygotowanie do zajęć: 10h, 0,4ECTS

przygotowanie do weryfikacji: 5h, 0,2ECTS

Rozdział ECTS dla ćwiczeń:

uczestnictwo wykładzie: 30h, 1ECTS

konsultacje: 10h, 0,4ECTS

przygotowanie do zajęć: 10h, 0,4ECTS

przygotowanie do weryfikacji: 5h, 0,2ECTS

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

EK1:

5.0: verification indicates that the student without noticeable imperfections identifies those cases in which the classical kinetics approach is not appropriate

4.5: verification indicates that the student almost correctly identifies those cases in which the classical kinetics approach is not appropriate and does not fulfil the higher grede requirements

4.0: verification indicates that the student substentially identifies those cases in which the classical kinetics approach is not appropriate and does not fulfil the higher grede requirements

3.5: verification indicates that the student substentially but inconsitently identifies those cases in which the classical kinetics approach is not appropriate and does not fulfil the higher grede requirements

3.0 verification indicates that the student in most test cases identifies those cases in which the classical kinetics approach is not appropriate and does not fulfil the higher grede requirements

2.0: verification indicates that the student does not identifies those cases in which the classical kinetics approach is not appropriate and does not fulfil the higher grede requirements

EK2:

5.0: verification indicates that the student without noticeable imperfections select the best approach to solve problems related to chemical kinetics

4.5: verification indicates that the student almost correctly select the best approach to solve problems related to chemical kinetics and does not fulfil the higher grede requirements

4.0: verification indicates that the student substentially select the best approach to solve problems related to chemical kinetics and does not fulfil the higher grede requirements

3.5: verification indicates that the student substentially but inconsitently select the best approach to solve problems related to chem ical kinetics and does not fulfil the higher grede requirements

3.0: verification indicates that the student in most test cases select the best approach to solve problems related to chemical kinetics and does not fulfil the higher grede requirements

2.0: verification indicates that the student does not select the best approach to solve problems related to chemical kinetics and does not fulfil the higher grede requirements

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Gonzalo Angulo Nunez, Arkadiusz Listkowski
Prowadzący grup: Gonzalo Angulo Nunez, Arkadiusz Listkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)