Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody doświadczalne fizyki I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-FI-402
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody doświadczalne fizyki I
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FIZ2_W02; FIZ2_W03; FIZ2_W09; FIZ2_W11; FIZ2_U01; FIZ2_U06; FIZ2_U08; FIZ2_U13; FIZ2_U14; FIZ2_U03; FIZ1_K01; FIZ2_K02; FIZ2_K05; FIZ2_K06.


Skrócony opis:

Kurs ma na celu zapoznanie studentów z najnowszymi technologiami I metodami eksperymentalnymi stosowanymi w fizyce.

Pełny opis:

1. Rys historyczny: doświadczalne potwierdzenia podstawowych praw fizyki.

2. Metody wzrostu kryształów objętościowych.

3. Podstawy fizyczne i przegląd technik wytwarzania cienkich warstw i struktur krystalicznych.

4. Charakteryzacja strukturalna:

a) metody dyfrakcyjne

b) spektroskopia rentgenowska

5. Techniki spektroskopowe:

a) spektroskopia rentgenowska - fotoemisja, mikroskopia elektronowa

b) wykorzystanie wiązek atomów

6. Badanie struktury energetycznej, spektroskopia optyczna:

a) absorpcja,

b) luminescencja,

c) wzbudzenie luminescencji,

d) luminescencja z rozdzielczością czasową

e) spektroskopia fourierowska

f) rozpraszanie i efekt Ramana

7. Źródła światła dla spektroskopii, podstawy działania laserów, zastosowania laserów.

8. Spektrometry i detektory, zasada działania lock-ina i matrycy CCD.

9. Zastosowania metod optycznych w medycynie –lasery, światłoterapia znaczniki luminescencyjne.

10. Badania zjawisk zachodzących w niskich temperaturach.

11. Badania z wykorzystaniem niskich i wysokich ciśnień

Literatura:

1. Oleś, Metody doświadczalne fizyki ciała stałego, WNT 1998

2. Ch. Kittel, Wstęp do fizyki ciała stałego, PWN 1999

3. M.Cyrot, D. Pavuna, Wstęp do nadprzewodnictwa, PWN 1996.

4. H. Ibach, H. Lüth, Fizyka ciała stałego, PWN 1996

5. J. Stankowski, W. Hilczer, Wstęp do spektroskopii rezonansów magnetycznych, PWN 2005

6. J. Garcia Sole, L.E. Bausa, D. Jaque, Introduction to the Optical Spectroscopy of Inorganic Solids, John Wiley&Sons 2005

7. Encyklopedia fizyki współczesnej, PWN Warszawa 1983

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Zna najważniejsze zasady przeprowadzania eksperymentów fizycznych.

Zna podstawowe prawa fizyki ciała stałego i eksperymenty w których można sprawdzić ich działanie.

Zna złożone układy pomiarowe wykorzystujące narzędzia elektroniczne i informatyczne

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Kamińska
Prowadzący grup: Agata Kamińska
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a0d1e92a34de447f7bccecc089b8c0130%40thread.tacv2/conversations?groupId=808a349b-10fb-4d76-841a-60e788910e28&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)