Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium specjalistyczne III

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-FI-555
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium specjalistyczne III
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FIZ2W04; FIZ2_W06; FIZ2_W07; FIZ2_W13; FIZ2_U02; FIZ2_U03; FIZ2_U12; FIZ2_U13; FIZ2_U14; FIZ2_U17; FIZ2_K01; FIZ2_K02; FIZ2_K03; FIZ2_K04; FIZ2_K05; FIZ2_K06; FIZ2_K07

Wymagania wstępne:

Wiedza ogólna z fizyki na poziomie licencjackim

Skrócony opis:

Celem seminarium jest zapoznanie studentów z techniką prezentacji wyników prac badawczych oraz opracowania i zaprezentowania zadanych tematów.

Literatura:

Publikacje podawane przez poszczególnych prelegentów

Efekty kształcenia i opis ECTS:

1. prezentuje informacje uzyskane z literatury specjalistycznej

2. przygotowuje prezentację w której w zwięzły i klarowny sposób przedstawia zagadnienia związane ze stanem wiedzy odnoszącej się do wybranego tematu pracy magisterskiej oraz odpowiada na zadawane przez widzów pytania związane z tematem prezentacji

3. bierze udział w dyskusji, dąży do wyjaśnienia problemów dla niego niezrozumiałych

4. dba o rzetelny sposób przedstawienia osiągnięć swoich poprzedników i innych grup badawczych

5. ma świadomość konieczności opanowania języka angielskiego jako narzędzia umożliwiającego dostęp do aktualnego stanu wiedzy branży fizycznej

Metody i kryteria oceniania:

Aktywne uczestnictwo w seminariach, opracowanie zadanego tematu przez studenta z prezentacją online.

Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Pęczkowski
Prowadzący grup: Paweł Pęczkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Kamińska
Prowadzący grup: Agata Kamińska
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ay1dGDMw67BR-x5d8dNwpbXvM1m4x8e3dzprz2bEaRnY1%40thread.tacv2/conversations?groupId=02ea2e33-f3d2-4a53-a46e-7f934f562074&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Literatura:

Publikacje podawane przez poszczególnych prelegentów

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)