Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fizyka ogólna II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-FI-FOII Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fizyka ogólna II
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a3bbf336ff5c54de5bff735fba3580b42%40thread.tacv2/conversations?groupId=b5e97531-9144-4ffc-9e0f-00f376c77ca3&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 6.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia


K_W02,K_W04,K_W05,

K_U01, K_U02.

Skrócony opis:

Celem wykładu jest nauczenie studentów podstaw fizyki elektryczności i magnetyzmu

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student ma rozszerzoną wiedzę z elektryczności i magnetyzmu,posiadaumiejętność rozwiązywania zadań i rozwiązywania problemów z fizyki i zastosowania nabytej wiedzy w praktyce.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Pokaz, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Lukierska-Walasek
Prowadzący grup: Krystyna Lukierska-Walasek, Iaroslav Shopa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem wykładu jest nauczanie studentów podstaw fizyki elektryczności i magnetyzmu.

Wymagania wstępne:

Fizyka I

Analiza matematyczna

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Pokaz, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Lukierska-Walasek
Prowadzący grup: Krystyna Lukierska-Walasek, Łukasz Mioduszewski
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a3bbf336ff5c54de5bff735fba3580b42%40thread.tacv2/conversations?groupId=b5e97531-9144-4ffc-9e0f-00f376c77ca3&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Celem wykładu jest nauczanie studentów podstaw fizyki elektryczności i magnetyzmu.

Wymagania wstępne:

Fizyka I

Analiza matematyczna

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Radożycki
Prowadzący grup: Tomasz Radożycki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Wykład obejmuje podstawowe zagadnienia drgań oraz fal mechanicznych oraz elektromagnetyzmu.

Pełny opis:

1. Drgania harmoniczne

2. Fale mechaniczne

3. Ładunek elektryczny

4. Pole elektryczne

5.Potencjał elektryczny

6. Kondensatory

7. Energia pola elektrycznego

8. Prąd elektryczny

9. Rozwiązywanie obwodów elektrycznych

10. Siła elektrodynamiczna, moment siły

11. Pole magnetyczne prądów

12. Prawo indukcji Faradaya

13.iIndukcyjność, energia pola magnetycznego

14.Pola w materi

15. Drgania pola elektromagnetycznego

Literatura:

D. Halliday, R.Resnick, J. Walker, "Podstawy fizyki", t. 2 i 3,

R.P. Feynman, R. B. Leighton, M. Sands, "Feynmana wykłady z fizyki", t. II cz. 1,

F.C. Cradford, "Fale",

E.M. Purcel, "Elektryczność i magnetyzm"

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Muzyk
Prowadzący grup: Marek Muzyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.