Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Programowanie strukturalne w C

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-FI-PSC Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Programowanie strukturalne w C
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 8.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki fizyczne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FIZ1_W14, FIZ1_U02, FIZ1_U09, FIZ1_U15, FIZ1_K03


Wymagania wstępne:

brak wymagań

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy z zakresu podstaw programowania i zasad tworzenia programowania. Zajęcia nastawione są na zrozumienie i przyswojenie podstawowych pojęć i umiejętność zapisu prostych algorytmów w języku C.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WYKŁAD

- zna składnię oraz semantykę podstawowych instrukcji w języku C, zna i rozpoznaje podstawowe pojęcia związane z językiem programowania (m.in. typ, zasięg, czas życia) (FIZ1_W14, FIZ1_U02, FIZ1_U09, FIZ1_U15),

- zna i rozumie paradygmat programowania strukturalnego: podział programu na hierarchiczny układ bloków (FIZ1_W14, FIZ1_U02, FIZ1_U09, FIZ1_U15)

- zna i rozumie konstrukcje prostych algorytmów (FIZ1_W14, FIZ1_U09, FIZ1_K03)

szacunkowy nakład pracy studenta:

uczestnictwo w zajęciach 30 h

przygotowanie do zajęć 10 h

przygotowanie do weryfikacji 35 h

konsultacje z prowadzącym 1 h

LABORATORIA

- potrafi tworzyć, uruchamiać i testować proste programy zapisane w języku C

(FIZ1_U09)

- stosuje właściwe nazewnictwo zmiennych, estetykę tekstową, komentarze, używa stałych (FIZ1_U02),

- potrafi posługiwać się tablicami jedno- i dwuwymiarowymi stosownie do sytuacji (FIZ1_U15, FIZ1_U02)

- potrafi posługiwać się przyswojoną wiedzą w pracy nad tworzeniem programów w języku C (FIZ1_K03)

szacunkowy nakład pracy studenta:

uczestnictwo w zajęciach 45 h

prace domowe 45 h

przygotowanie do weryfikacji 35 h

konsultacje z prowadzącym 2 h

Metody i kryteria oceniania:

Dla wszystkich efektów przyjmuje się następujące kryteria oceny we wszystkich formach weryfikacji:

ocena 5: osiągnięty w pełni (bez uchwytnych niedociągnięć)

ocena 4,5: osiągnięty niemal w pełni i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny

ocena 4: osiągnięty w znacznym stopniu i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny

ocena 3,5: osiągnięty w znacznym stopniu – z wyraźną przewagą pozytywów – i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny

ocena 3: osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny

ocena 2: nie został osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska
Prowadzący grup: Dorota Dąbrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska
Prowadzący grup: Dorota Dąbrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska
Prowadzący grup: Dorota Dąbrowska, Krzysztof Krakowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.