Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawowe problemy fizyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-FI-S1-E2-PPF
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawowe problemy fizyki
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FIZ1_W02, FIZ1_W06, FIZ1_K06

Wymagania wstępne:

Przedmiot nie ma żadnych wymagań wstępnych. Każdy wykład powinien być możliwy do zrozumienia przez studenta pierwszego roku kierunku Fizyka

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studentów w świat współczesnej fizyki. Wykładowcy pracujący w Instytucie Nauk Fizycznych Wydziału Matematyczno Przyrodniczego będą opowiadać o swojej pracy i omawiać najważniejsze zagadnienia i problemy współczesnej fizyki. Studenci będą mogli poznać pracowników INF i tematykę ich prac badawczych. Cała przekazana wiedza ma otworzyć studentów na szerokie spektrum zagadnień dyskutowanych przez pracowników INF i pokazać im potencjalne ścieżki badawcze w naszym Instytucie.

Pełny opis:

W ramach Podstawowych Problemów Fizyki studenci wysłuchają serii wykładów prowadzonych przez pracowników Instytutu Nauk Fizycznych Wydziału Matematyczno Przyrodniczego UKSW. Każdy wykład będzie skupiony na dowolnym zagadnieniu wybranym przez prowadzącego. Każdy wykład ma formę Wykłady będą dostosowane do poziomu studentów, a ich głównymi celami będą

a) Zapoznanie studentów z tematami badań prowadzonych przez pracowników INF

b) Zaprezentować studentom pracowników INF, którzy w przyszłości mogliby być ich opiekunami naukowymi

c) Zapoznanie studentów z nowoczesnymi aplikacjami podstawowej fizyki na poziomie pierwszego roku studiów

Efekty kształcenia i opis ECTS:

FIZ1_W02 - Zna istotę podstawowych zjawisk fizycznych występujących przyrodzie

FIZ1_W06 - Zna podstawową terminologię, nomenklaturę, zwyczajowe konwencje i jednostki fizyczne

FIZ1_K06 - Potrafi formułować opinie na temat podstawowych zagadnień fizycznych

Metody i kryteria oceniania:

FIZ1_W02

5.0 weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć zna istotę podstawowych zjawisk fizycznych występujących przyrodzie

4.5 weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie zna istotę podstawowych zjawisk fizycznych występujących przyrodzie , ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

4.0 weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie zna istotę podstawowych zjawisk fizycznych występujących przyrodzie , ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3.5 weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie zna istotę podstawowych zjawisk fizycznych występujących przyrodzie , ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3.0 weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych zna istotę podstawowych zjawisk fizycznych występujących przyrodzie , ale nie spełnia kryteriów na wyższą

2.0 weryfikacja nie wykazuje, że zna istotę podstawowych zjawisk fizycznych występujących przyrodzie, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę

FIZ1_W06

5.0 weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć zna podstawową terminologię, nomenklaturę, zwyczajowe konwencje i jednostki fizyczne

4.5 weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie zna podstawową terminologię, nomenklaturę, zwyczajowe konwencje i jednostki fizyczne, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

4.0 weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie zna podstawową terminologię, nomenklaturę, zwyczajowe konwencje i jednostki fizyczne, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3.5 weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie zna podstawową terminologię, nomenklaturę, zwyczajowe konwencje i jednostki fizyczne, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3.0 weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych zna podstawową terminologię, nomenklaturę, zwyczajowe konwencje i jednostki fizyczne, ale nie spełnia kryteriów na wyższą

2.0 weryfikacja nie wykazuje, że zna podstawową terminologię, nomenklaturę, zwyczajowe konwencje i jednostki fizyczne, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę

FIZ1_K06

5.0 weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć potrafi formułować opinie na temat podstawowych zagadnień fizycznych

4.5 weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie potrafi formułować opinie na temat podstawowych zagadnień fizycznych , ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

4.0 weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie potrafi formułować opinie na temat podstawowych zagadnień fizycznych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3.5 weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie potrafi formułować opinie na temat podstawowych zagadnień fizycznych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3.0 weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych potrafi formułować opinie na temat podstawowych zagadnień fizycznych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą

2.0 weryfikacja nie wykazuje, że potrafi formułować opinie na temat podstawowych zagadnień fizycznych

Przedmiot zaliczany jest za pomocą dwóch kryteriów. 70% punktów pochodzi z obecności na zajęciach, a 30% z aktywności studentów w czasie wykładów. Na podstawie aktywności prowadzący oceniają też realizację przedmiotowych efektów uczenia się

0%-49% = 2

50%-60% = 3

61%-65% = 3.5

66%-75% = 4

76%-80% = 4.5

81%-100% = 5

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Artymowski
Prowadzący grup: Michał Artymowski, Wojciech Gawlikowicz, Agata Kamińska, Łukasz Mioduszewski, Marek Muzyk, Iaroslav Shopa, Marek Wolf
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Artymowski
Prowadzący grup: Michał Artymowski, Nikola Cichocka, Agata Kamińska, Łukasz Mioduszewski, Marek Muzyk, Iaroslav Shopa, Marek Wolf
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)