Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Astronomia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-FI-S1-E3-ASTRO Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Astronomia
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

kier.fizyka:FIZ1_W04; FIZ1_W06; FIZ1_W07; FIZ1_U01; FIZ1_K01; FIZ1_W17
Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: podstawowy

Cele przedmiotu: Zdobycie elementarnej wiedzy z zakresu astronomii ogólnej

Wymagania wstępne: Podstawy mechaniki klasycznej

Pełny opis:

1. Pozorny ruch sfery niebieskiej, wirowy i orbitalny ruch Ziemi, pory roku.

2. Kalendarz. Współrzędne kątowe w geografii oraz w astronomii; deklinacja i rektascensja.

3. Układ Słońce-Ziemia-Księżyc; orbity, odległości, zaćmienia, siły pływowe.

4. Dawna i współczesna wiedza o strukturze Układu Słonecznego. Wykorzystanie zjawisk aberracji gwiazdowej, paralaksy i efektu Dopplera jako ostatecznych dowodów słuszności hipotezy heliocentrycznej.

5. Niektóre zastosowania praw Keplera. Fizyka lotów kosmicznych.

6. Ziemia jako planeta.

7. Planety i ich satelity.

8. Instrumenty astronomiczne.

9. Geneza Układu Słonecznego. Materia międzyplanetarna, komety. Planety pozasłoneczne.

10. Słońce jako gwiazda.

11. Wielki wybuch jako początek nukleosyntezy, mikrofalowe promieniowanie tła.

12. Diagram H-R, klasyfikacja widmowa, ewolucja gwiazd.

13. Odległości do gwiazd, masy gwiazd i ruchy własne.

14. Gaz i pył międzygwiazdowy.

15. Astronomia pozagalaktyczna.

Metody oceny:

Pisemny test śródsemestralny z połowy wykładanego materiału (40% oceny końcowej)

Egzamin ustny z całości materiału (60% oceny końcowej) w sesji letniej

Literatura:

E. Rybka, "Astronomia ogólna"

J. Kreiner, "Astronomia z astrofizyką"

J. Mietelski, "Astronomia w geografii"

Efekty kształcenia i opis ECTS:

X1A_W01, X1A_W03

FIZ1_W06

zna podstawy budowy i dynamiki Układu Słonecznego

X1A_W01, X1A_W05

FIZ1_W04

zna podstawy ewolucji gwiazd

X1A_W07, X1A_W08

FIZ1_W14

zna podstawy działania współczesnych instrumentów astronomicznych

X1A_U01

FIZ1_U01

potrafi analizować proste problemy z zakresu astronomii sferycznej

X1A_K01

FIZ1_K01

prawidłowo postrzega miejsce astronomii pomiedzy naukami ścisłymi

Szacunkowy nakład pracy studenta:

uczestnictwo w zajęciach (30 h): 0,8 ECTS

przygotowanie do zajęć (40h), przygotowanie do weryfikacji (8h), konsultacje z prowadzącym (2h): 1,2 ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Macek
Prowadzący grup: Wiesław Macek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Podstawy astronomii ogólnej i astrofizyki z elementami współczesnej fizyki kosmicznej i kosmologii

Pełny opis:

1. Astronomia jako nauka o przyrodzie

2. Rys historyczny: od starożytności do Kopernika

3. Promieniowanie elektromagnetyczne

4. Współczesne narzędzia astronomiczne

5. Teoria grawitacji Newtona i prawa Keplera

6. Czasoprzestrzeń i grawitacja w teorii względności

7. Ziemia jako ciało niebieskie

8. Ziemia jako ciało fizyczne

9. Magnetosfera Ziemi

10. Układ Słoneczny

11. Fizyka heliosfery

12. Fizyka gwiazd

13. Galaktyki

14. Podstawy kosmologii współczesnej

15. Pochodzenie Wszechświata

Literatura:

L. Oster, Astronomia współczesna, PWN, 1978, 1982, 1986

J. S. Stodółkiewicz, Astrofizyka ogólna z elementami geofizyki, PWN, 1975, 1977.

T. Ondoh, K. Marubashi, Wiedza o środowisku kosmicznym, Wydawnictwo Centrum Badań Kosmicznych PAN, 2007.

E. Rybka, Astronomia ogólna, PWN, 1952, 1957, 1986

Wymagania wstępne:

Wymagania wstępne: podstawy fizyki

Metody oceny:

Pisemny test z części wykładanego materiału (50% oceny końcowej)

Egzamin ustny z całości materiału (50% oceny końcowej)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Macek
Prowadzący grup: Wiesław Macek
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=14764
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Macek
Prowadzący grup: Wiesław Macek
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=25681#section-1
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Macek
Prowadzący grup: Wiesław Macek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.