Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do fizyki ciała stałego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-FI-S1-E5-WFCS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do fizyki ciała stałego
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 7.00 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki fizyczne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wykład

FIZ1_W02 FIZ1_W03

FIZ1_W05 FIZ1_W07


Ćwiczenia

FIZ1_U01 FIZ1_U03

FIZ1_U04 FIZ1_U05

FIZ1_U14 FIZ1_K01

Wymagania wstępne:

Znajomość fizyki ogólnej (mechanika, termodynamika, elektryczność i magnetyzm, optyka oraz elementy fizyki współczesnej).

Podstawowa wiedza z zakresu fizyki atomu i cząsteczki i mechaniki kwantowej.

Pełny opis:

Wykład i ćwiczenia dotyczą podstaw fizyki ciała stałego, ze szczególnym uwzględnieniem elementów symetrii, fizyki półprzewodników i izolatorów.

Celem wykładu jest przekazanie wiedzy z głównych teorii, które określają współczesną fizykę ciała stałego, ich roli w opisie zjawisk z punktu widzenia symetrii, metody doświadczalne fizyki ciała stałego.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Ch. Kittel, „Wstęp do fizyki ciała stałego”, PWN Warszawa, 1999.

2. Wstęp do fizyki materii skondensowanej / Józef Spałek.

Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN; 2016.

3. Fizyka ciała stałego / Charles A. Wert, Robb M. Thomson ; z ang. przeł. Aleksandra Blinowska. Warszawa : PWN; 1974.

4. Elementy fizyki ciała stałego / M. N. Rudden, J. Wilson ; tł. z ang. Edward Pietras, Olgierd Korgowd. Warszawa : PWN; 1975.

Literatura uzupełniająca:

H. Ibach i M. Luth, „Fizyka ciała stałego”, PWN, Warszawa 1996.

Materiały zamieszczone na platformie e-learningowej.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WYKŁAD

W1,W2 - Zna najważniejsze prawa głównych działów fizyki ciała stałego.

W3,W4 - Wybiera teorie stosowaną do opisu właściwości kryształow.

ĆWICZENIA

U1 - Zna najważniejsze prawa głównych działów fizyki ciała stałego.

U2 - Wybiera teorie stosowaną do opisu właściwości kryształow.

U3 - Rozumie i ścisłe opisuje zjawiska fizyczne w kryształach.

U3, U5 - Samodzielnie zdobywa wiedzę, korzystać z literatury fachowej i specjalistycznych baz danych z fizyki ciała stałego.

K1 - Student rozumie potrzebę dalszego kształcenia. Pogłębia własne rozumienie danego tematu, dobiera brakujące elementy rozumowania.

Metody i kryteria oceniania:

ocena 5: osiągnięty w pełni (bez uchwytnych niedociągnięć)

ocena 4,5: osiągnięty niemal w pełni i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny

ocena 4: osiągnięty w znacznym stopniu i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny

ocena 3,5: osiągnięty w znacznym stopniu – z wyraźną przewagą pozytywów – i nie są spełnione kryteria

przyznania wyższej oceny

ocena 3: osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją i nie są spełnione kryteria przyznania

wyższej oceny

ocena 2: nie został osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iaroslav Shopa
Prowadzący grup: Iaroslav Shopa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iaroslav Shopa
Prowadzący grup: Iaroslav Shopa
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=31939
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Udział w wykładzie: 30 h.

Lektura zadanej literatury: 30 h.

Przygotowanie do egzaminu: 15 h.

Suma godzin: 75

Liczba ECTS: 75/25 = 3 ECTS


Udział w ćwiczeniach: 30 h.

Prace domowe: 30 h.

Przygotowanie do wryfikacji: 15 h.

Suma godzin: 75

Liczba ECTS: 75/25 = 3 ECTS

Pełny opis:

Wykład i ćwiczenia dotyczą podstaw fizyki ciała stałego, ze szczególnym uwzględnieniem elementów symetrii, fizyki półprzewodników i izolatorów.

Celem wykładu jest przekazanie wiedzy z głównych teorii, które określają współczesną fizykę ciała stałego, ich roli w opisie zjawisk z punktu widzenia symetrii, metody doświadczalne fizyki ciała stałego.

Literatura:

1. Ch. Kittel, „Wstęp do fizyki ciała stałego”, PWN Warszawa, 1999.

2. W. Ashcroft i N. D. Mermin, „Fizyka ciała stałego”, PWN, Warszawa 1986.

3. A. Sukiennicki i A. Zagórski, „Fizyka ciała stałego”, WNT, Warszawa 1984.

4. H. Ibach i M. Luth, „Fizyka ciała stałego”, PWN, Warszawa 1996.

5. J.E. Garbarczyk, „Wstęp do fizyki ciała stałego” PW, Warszawa 2017.

6. Materiały zamieszczone na platformie e-learningowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iaroslav Shopa
Prowadzący grup: Iaroslav Shopa
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=40026
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Udział w wykładzie: 30 h.

Lektura zadanej literatury: 30 h.

Przygotowanie do egzaminu: 15 h.

Suma godzin: 75

Liczba ECTS: 75/25 = 3 ECTS


Udział w ćwiczeniach: 30 h.

Prace domowe: 30 h.

Przygotowanie do wryfikacji: 15 h.

Suma godzin: 75

Liczba ECTS: 75/25 = 3 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Ch. Kittel, „Wstęp do fizyki ciała stałego”, PWN Warszawa, 1999.

2. Wstęp do fizyki materii skondensowanej / Józef Spałek.

Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN; 2016.

3. Fizyka ciała stałego / Charles A. Wert, Robb M. Thomson ; z ang. przeł. Aleksandra Blinowska. Warszawa : PWN; 1974.

4. Elementy fizyki ciała stałego / M. N. Rudden, J. Wilson ; tł. z ang. Edward Pietras, Olgierd Korgowd. Warszawa : PWN; 1975.

Literatura uzupełniająca:

H. Ibach i M. Luth, „Fizyka ciała stałego”, PWN, Warszawa 1996.

Materiały zamieszczone na platformie e-learningowej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)