Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Programowanie obiektowe w C++

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-I-POC Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Programowanie obiektowe w C++
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Strona przedmiotu: http://troja.uksw.edu.pl/programowanie-obiektowe/
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

I1_W04,

I1_W06,

I1_W10,

I1_W05,

I1_U03,

I1_U04,

I1_K05

Skrócony opis:

Na wykładzie prezentowane są najważniejsze pojęcia: klasa, obiekt, kapsułkowanie, dziedziczenie i polimorfizm, przeciążone operatory, operatory konwersji oraz krótkie wprowadzenie do programowania generycznego: podstawowe szablony (wzorce) funkcji i klas. Podawane są przykłady realizacji dla języka C++. Krótko omówione są też podstawy modelowania i projektowania obiektowego. W ramach laboratorium studenci opracowują programy ilustrujące kolejne zagadnienia przedstawiane na wykładzie.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

identyfikuje podstawowe konstrukcje programistyczne oraz pojęcia składni i semantyki języka C++, paradygmatów programowania w C++ a także struktur danych stosowanych w C++ i sposobów korzystania z tych struktur

konstruuje algorytmy w C++, wyjaśnia podstawowe metody projektowania, analizowania i programowania algorytmów w C++

projektuje, analizuje pod kątem poprawności, modeluje oraz programuje algorytmy w C++; wykorzystuje podstawowe techniki algorytmiczne do rozwiązywania typowych problemów posługując się przy tym przyjętymi formatami reprezentacji różnego rodzaju danych stosownie do sytuacji

identyfikuje społeczne aspekty poprawnego programowania w C++ (skutki ewentualnych błędów, zmiany społeczne wynikające z wdrożenia określonych algorytmów dla danych pochodzących z różnych sektorów życia społecznego) i akceptuje wynikającą z tego odpowiedzialność oraz stała konieczność podnoszenia kompetencji zawodowych

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.