Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Projekt programistyczny indywidualny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-I-PPI Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0612) Informatyka
Nazwa przedmiotu: Projekt programistyczny indywidualny
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

I1_W04, I1_W05; I1_U03; I1_U15; I1_U16; I1_U17; I1_K01; I1_K02; I1_K03; I1_K04

Wymagania wstępne:

1. Umiejętność programowania w językach: C, C++, C#


2. Znajomość algorytmów optymalizacji dyskretnej


3. Znajomość budowy interfejsów, filmików mp4

Skrócony opis:

Celem zajęć jest indywidualne przygotowanie przez studenta poprawnie działającego: programu, aplikacji, itp. wraz z opracowaną i dedykowaną temu projektowi dokumentacją.

Pełny opis:

1. Przekazanie i omówienie specyfikacji zadania programistycznego.

2. Praca nad projektem przez studenta.

3. Przekazanie gotowego projektu do oceny prowadzącego.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza

1. Ma wiedzę ogólną w zakresie programowania (I1_W04).

2. Ma wiedzę odnośnie do narzędzi i środowisk wytwarzania oprogramowania (I1_W05).

Umiejętności

1. Potrafi projektować, analizować pod kątem poprawności, modelować oraz

programować algorytmy (I1_U03).

2. Programuje algorytmy, wykorzystując podstawowe techniki algorytmiczne i struktury danych (I1_U03).

3. Potrafi zredagować dokumentację techniczną wykonanego projektu

informatycznego (I1_U15).

4. Samodzielnie przygotowuje projekt z uwzględnieniem samokształcenia (I1_U16).

5. Ma umiejętność posługiwania się językiem obcym (I1_U17).

Kompetencje

1. Zna ograniczenia własnej wiedzy i jest przygotowany do dalszego samokształcenia (I1_K01).

2. Jest przygotowany do formułowania pytań służących pogłębieniu szerszego zrozumienia rozwiązywanego problemu (I1_K02).

3. Jest przygotowany do określenia priorytetów w długofalowych projektach (I1_K03).

4. Jest przygotowany do działania etycznego (I1_K04).

Metody i kryteria oceniania:

Ocena na podstawie przygotowanego przez studenta w ciągu semestru projektu indywidualnego (poprawnie działającego: programu, aplikacji, itp.) wraz z dokumentacją.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Eisenbardt, Lesław Socha
Prowadzący grup: Tomasz Eisenbardt, Lesław Socha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Duda, Frederic Guinand, Piotr Śliwka
Prowadzący grup: Andrzej Duda, Frederic Guinand, Piotr Śliwka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

1. Przekazanie i omówienie specyfikacji zadania programistycznego.

2. Praca nad projektem przez studenta.

3. Przekazanie gotowego projektu do oceny prowadzącego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Frederic Guinand, Lesław Socha, Piotr Śliwka
Prowadzący grup: Frederic Guinand, Lesław Socha, Piotr Śliwka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

1. Przekazanie i omówienie specyfikacji zadań programistycznych.

2. Praca nad projektem przez studenta.

3. Przekazanie gotowego projektu do oceny prowadzącego.

Pełny opis:

Celem zajęć jest indywidualne przygotowanie przez studenta poprawnie działającego: programu, aplikacji, itp. wraz z opracowaną i dedykowaną temu projektowi dokumentacją.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Śliwka
Prowadzący grup: Jakub Grzeszczak, Piotr Śliwka, Hubert Zembrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.