Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyki zawodowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-I-PRZ2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyki zawodowe
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

informatyka techniczna i telekomunikacja

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

I2_W02, I2_W07, I2_W08, I2_U02, I2_U07, I2_U08, I2_U09, I2_U11, I2_U12, I2_K01, I2_K02, I2_K03, I2_K05

Wymagania wstępne:

przygotowanie do praktyk studenckich

Pełny opis:

Celem praktyk studenckich jest zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu informatyki, stanowiących uzupełnienie i rozszerzenie wiedzy uzyskanej w czasie studiów. Praktyki weryfikują wykorzystanie w środowisku pracy wiedzy zdobytej w trakcie studiów i dają możliwości poznania rzeczywistych zastosowań informatyki i organizacji prac informatycznych w przedsiębiorstwach.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

- zna i rozumie zasady bezpieczeństwa i higieny pracy indywidualnej i zespołowej oraz zagrożenia związane ze środowiskiem pracy (I2_W08),

- zna i rozumie zasady, normy etyczne, uregulowania prawne w pracy informatyka (I2_W07),

- zna i rozumie wybrane zastosowania rozwiązań informatycznych w wybranych dziedzinach (I2_W02),

- potrafi zrealizować zadane prace wykorzystując zawansowane metody i narzędzia informatyczne (I2_U09),

- potrafi dostrzec problem techniczny i samodzielnie zaproponować koncepcję rozwiązania (I2_U02),

- potrafi przedstawić wyniki zleconych prac lub zebranej informacji używając specjalistycznej terminologii, różnych narzędzi komunikacji i programów użytkowych (I2_U07),

- potrafi formułować jasne opinie (I2_U07),

- potrafi pozyskiwać, analizować i wykorzystywać informacje, samodzielnie się uczyć korzystając ze źródeł w języku polskim i angielskim, (I2_U08, I2_U11, I2_U12),

- jest gotów do stawiania pytań oraz samodzielnego zdobywania informacji lub pogłębiania wiedzy (I2_K01),

- jest gotów do bycia kreatywnym i samodzielnym (I2_K05),

- jest gotów do podejmowania czynności ze świadomością ich wpływu na pracę zespołu (I2_K02),

- jest gotów do bycia punktualnym, zdyscyplinowanym i wytrwałym (I2_K02),

- jest gotów do przestrzegania zasad etyki zawodowej (I2_K03),

- jest gotów do ponoszenia odpowiedzialności za powierzone zadania (I2_K03)

szacunkowy nakład pracy studenta:

- realizacja praktyk 60 h

Metody i kryteria oceniania:

Dla wszystkich efektów przyjmuje się następujące kryteria oceny we wszystkich formach weryfikacji:

ocena 5: osiągnięty w pełni (bez uchwytnych niedociągnięć)

ocena 4,5: osiągnięty niemal w pełni i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny

ocena 4: osiągnięty w znacznym stopniu i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny

ocena 3,5: osiągnięty w znacznym stopniu – z wyraźną przewagą pozytywów – i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny

ocena 3: osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny

ocena 2: nie został osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska
Prowadzący grup: Dorota Dąbrowska, Jakub Gąsior
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska
Prowadzący grup: Dorota Dąbrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska
Prowadzący grup: Dorota Dąbrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska
Prowadzący grup: Dorota Dąbrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.