Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Programowanie strukturalne w C

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-I-PSC Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Programowanie strukturalne w C
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

I1_W04

I1_W05

I1_W06

I1_W10

I1_U03

I1_U04

I1_U08

I1_U16

I1_K02

I1_K03


Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy z zakresu podstaw programowania w języku C i zasad tworzenia programowania. Zajęcia nastawione są na zrozumienie i przyswojenie podstawowych pojęć i umiejętność zapisu prostych algorytmów w języku C.

Pełny opis:

Omawiane zagadnienia:

 • Wejście/wyjście.
 • Zmienna. Instrukcja przypisania. Operatory arytmetyczne i operatory porównania. Wyrażenia logiczne.
 • Instrukcje wyboru. Wyrażenie warunkowe. Pętle.
 • Rzutowanie. Stałe.
 • Nazwy i słowa specjalne. Nazwa, adres i wartości zmiennej.
 • Zasięg zmiennej.
 • Czas życia zmiennej.
 • Typ zmiennej. Podział typów na podstawowe i pochodne. Typy porządkowe.
 • Typy całkowite i zmiennopozycyjne. Typy boolowskie, typy znakowe, typy wyliczeniowe.
 • Tablice.
 • Wskaźniki.
 • Zasady dobrego stylu programowania.
Efekty kształcenia i opis ECTS:

W

zna, rozumie i rozpoznaje podstawowe pojęcia programistyczne (m. in. atrybuty zmiennych), zna i rozumie składnię oraz semantykę instrukcji przypisania, wyboru, pętli, odczytu i zapisu w języku C (I1_W04),

zna i rozumie konstrukcje prostych algorytmów (I1_W05),

zna i rozumie podstawowe struktury danych: tablice jedno- i dwuwymiarowe oraz sposoby korzystania z tych struktur, dobiera je do rozwiązania zadań programistycznych, rozumie pojęcie wskaźnika (I1_W06),

zna i rozumie paradygmat programowania strukturalnego: podział programu na hierarchiczny układ bloków z wykorzystaniem instrukcji wyboru i pętli (I1_W10),

U

tworzy algorytmy oszczędne zarówno pod względem czasowym jak i pamięciowym, stosuje właściwe nazewnictwo zmiennych, estetykę tekstową, komentarze, używa stałych, zmiennych, instrukcji warunkowych oraz pętli (I1_U03),

potrafi posługiwać się tablicami jedno- i dwuwymiarowymi stosownie do sytuacji (I1_U04),

potrafi tworzyć, uruchamiać, testować proste programy zapisane w języku C (I1_U08),

posługuje się przyswojoną wiedzą w samodzielnej pracy nad tworzeniem programów w języku C (I1_U16),

K

jest gotów do samodzielnego odnajdywania rozwiązań nowych prostych problemów programistycznych (I1_K02),

jest gotów do sumiennego i terminowego realizowania zadań programistycznych(I1_K03)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.