Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Projekt zespołowy (I stopień)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-I-PZS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projekt zespołowy (I stopień)
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

informatyka techniczna i telekomunikacja

Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

I1_W05; I1_U03; I1_U06; I1_U07; I1_U15; I1_K02; I1_K03; I1_K04; I1_K06;

Wymagania wstępne:

1. Umiejętność programowania w językach: C, C++, C#

2. Znajomość algorytmów optymalizacji dyskretnej

3. Znajomość budowy interfejsów, filmików mp4

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest nauczenie studentów pracy zespołowej przy realizacji projektu informatycznego. Praca nad projektem jest realizowana w kilku etapach.

1. Na początkowych zajęciach studenci dzielą się na zespoły 2 - 4 osobowe, wybierają jeden z proponowanych tematów oraz wybierają kierownika zespołu. Na kolejnych zajęciach omawiane są opis czynności i uwarunkowań przy realizacji projektu.

2. Następnie Prowadzący konwersatorium szczegółowo omawia z każdym zespołem wybrany przez nich temat projektu.

3. Na kolejnych zajęciach członkowie zespołu omawiają szczegółowo postępy w pracy nad projektem.

4. Gdy napisany przez nich program poprawnie działa i spełnia odpowiednie warunki studenci przystępują do pisania sprawozdania z projektu. Składa się ono z 4 podstawowych części:

Wstępu, Podstaw teoretycznych, Opisu programu oraz Instrukcji dla użytkownika

5. Do opracowanej Instrukcji dla Użytkownika zespół dołącza nagrany filmik ilustrujący działanie programu

6. Wykazanie się przez każdego członka zespołu znajomością fragmentu kodu jego autorstwa

Efekty kształcenia i opis ECTS:

student ma wiedzę na temat konstrukcji algorytmów oraz podstawowych metod projektowania, analizowania oraz programowania algorytmów optymalizacji dyskretnej

Student umie projektować, analizować pod kątem poprawności i kosztu, modelować programować algorytmy optymalizacji dyskretnej z wykorzystaniem przeznaczonych do tego odpowiednich technik

Student umie wykorzystać techniki inżynierii oprogramowania i podstawowe narzędzia wytwarzania oprogramowania w pracy zespołowej przy realizacji projektu

Student umie komunikować się z kolegami z Zespołu z wykorzystaniem różnych narzędzi informatycznych

Student umie redagować dokumentację techniczną wykonanego projektu informatycznego

Student umie formułować pytania służące pogłębieniu zrozumienia danego tematu lub odnalezieniu brakujących elementów rozumowania

Student umie pracować w zespole i określać priorytety w projektach mających długofalowy charakter

Student umie stosować zasady etyki i ochrony własności intelektualnej w działaniach własnych i innych osób

Student umie myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Uczestnictwo w zajęciach 30 godzin

programowanie projektu i napisanie sprawozdania 29 godzin

konsultacje z Prowadzącym 1 godzina

Metody i kryteria oceniania:

Dla wszystkich efektów przyjmuje się następujące kryteria oceny we wszystkich formach weryfikacji:

Ocena 5: osiągnięty w pełni (bez uchwytnych niedociągnięć)

Ocena 4,5: osiągnięty niemal w pełni i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny

Ocena 4: osiągnięty w znacznym stopniu i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny

Ocena 3,5: osiągnięty w znacznym stopniu - z wyraźną przewagą pozytywów-

i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny

Ocena 3: osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny

Ocena 2: nie został osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Tomasz Eisenbardt, Jakub Gąsior, Paweł Łubniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adrian Sieczka, Lesław Socha
Prowadzący grup: Adrian Sieczka, Lesław Socha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lesław Socha
Prowadzący grup: Lesław Socha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Frederic Guinand
Prowadzący grup: Jakub Gąsior, Frederic Guinand, William Steingartner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.