Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Programowanie obiektowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-I-S1-E2-PO Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Programowanie obiektowe
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://troja.uksw.edu.pl/programowanie-obiektowe/
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

I1_W02,I1_W04,I1_W05,I1_W06,I1_W10, I1_W13, I1_U01, I1_U02, I1_U03, I1_U04, I1_U06, I1_U08, I1_U15, I1_K02, I1_K04

Skrócony opis:

Na wykładzie prezentowane są najważniejsze pojęcia: klasa, obiekt, kapsułkowanie, dziedziczenie i polimorfizm, przeciążone operatory, operatory konwersji oraz krótkie wprowadzenie do programowania generycznego: podstawowe szablony (wzorce) funkcji i klas. Podawane są przykłady realizacji dla języka C++. Krótko omówione są też podstawy modelowania i projektowania obiektowego. W ramach laboratorium studenci opracowują programy ilustrujące kolejne zagadnienia przedstawiane na wykładzie.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wykład:

I1_W02,I1_W10: zna i rozumie podstawowe założenia obiektowego modelowania rzeczywistości

I1_W04,I1_W06: zna i rozumie zasadę kapsułkowania w modelowaniu obiektowym i rozumie jej rolę w modelu

I1_W04,I1_W06: zna i rozumie pojęcie dziedziczenia klas i rolę budowania hierarchii klas w modelu obiektowym

I1_W04,I1_W06: zna i rozumie mechanizm polimorfizmu metod i rozumie jego zasady stosowania oraz ograniczenia

I1_W04,I1_W06: zna i rozumie zasady tworzenia przeciążonych operatorów i sposoby ich wykorzystania

I1_W04,I1_W05: zna i rozumie reguły budowania szablonów klas i funkcji oraz możliwości implementowania algorytmów niezależnych od specyficznych typów danych z wykorzystaniem szablonów

szacunkowy nakład pracy studenta - wykład:

uczestnictwo w zajęciach 30 godz

przygotowanie do zajęć 27 godz

przygotowanie do weryfikacji 26 godz

konsultacje z prowadzącym 2 godz

Laboratorium:

I1_W13: zna zasady bhp obowiązujące w pracowni komputerowej

I1_U02,I1_U04: potrafi implementować obiektowe typy danych ze szczególnym uwzględnieniem kapsułkowania oraz mechanizmu konstruktorów i destruktorów i stosuje je w podstawowych strukturach danych

I1_U04: potrafi korzystać z dziedziczenia, aby zarządzać obiektami różnych typów mających wspólną klasę bazową w hierarchii klas

I1_U03,I1_U04: potrafi stosować polimorfizm, aby w jednolity sposób implementować procesy wykorzystujące obiekty różnych typów mających wspólną klasę bazową w hierarchii klas

I1_U03,I1_U04: potrafi implementować przeciążone operatory działające na obiektach typów zdefiniowanych przez programistę

I1_U03: potrafi stosować szablony funkcji do implementacji podstawowych procedur wspólnych dla obiektów różnych typów z wykorzystaniem przeciążonych operatorów

I1_U01,I1_U06, I1_U08,I1_U15: potrafi budować niewielkie projekty programistyczne w metodyce obiektowej

I1_K02: jest gotów działać w sposób kreatywny w realizacji niewielkich projektów programistycznych w metodyce obiektowej, jest też gotów do zadawania pytań prowadzących do implementacji modelu właściwie oddającego modelowaną rzeczywistość

I1_K04: jest gotów stosować techniki dostępu do kodu klas wykorzystując kapsułkowanie oraz polimorfizm

szacunkowy nakład pracy studenta - laboratorium:

uczestnictwo w zajęciach 30 godz

przygotowanie do zajęć 15 godz

przygotowanie do weryfikacji 42 godz

konsultacje z prowadzącym 3 godz

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Trojanowski
Prowadzący grup: Dorota Dąbrowska, Tomasz Eisenbardt, Krzysztof Trojanowski
Strona przedmiotu: https://troja.uksw.edu.pl/programowanie-obiektowe/
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmioty wprowadzające:

Środowisko programisty

Programowanie strukturalne

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Trojanowski
Prowadzący grup: Dorota Dąbrowska, Tomasz Eisenbardt, Jakub Gąsior, Krzysztof Trojanowski
Strona przedmiotu: https://troja.uksw.edu.pl/programowanie-obiektowe/
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmioty wprowadzające:

Środowisko programisty

Programowanie strukturalne

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Trojanowski
Prowadzący grup: Dorota Dąbrowska, Jakub Gąsior, Krzysztof Trojanowski, Hubert Zembrowski
Strona przedmiotu: https://troja.uksw.edu.pl/programowanie-obiektowe/
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmioty wprowadzające:

Środowisko programisty

Programowanie strukturalne

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Trojanowski
Prowadzący grup: Dorota Dąbrowska, Jakub Gąsior, Krzysztof Trojanowski, Hubert Zembrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.