Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fizykalne podstawy technologii informatycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-I-S1-E4-FIZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fizykalne podstawy technologii informatycznych
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

informatyka techniczna i telekomunikacja

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wykład I1_W02 laboratoria I1_W13, I1_U01, I1_K02

Wymagania wstępne:

Brak

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studenta z takimi tematami jak: podstawy analizy danych oraz działy fizyki szczególnie związane z technologiami informatycznymi (mechanika, optyka, elektryczność i magnetyzm, elementy fizyki półprzewodników).

Celem wykładu jest krótki przegląd fizykalnych podstaw technologii informatycznych oraz wprowadzenie do teorii pomiarów i rachunku błędów. Podczas laboratoriów studenci będą mogli wykonać samodzielne pomiary i je zinterpretować.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wykład

W1 - Student zna i rozumie prawa fizyki stojące u podstaw współczesnych technologii informatycznych i umie je opisać (I1_W02).

Laboratoria

W1 - Student wie jakie są zasady bezpieczeństwa i higieny pracy na pracowni oraz wie jak się do nich stosować (I1_W13).

U1 - Student umie określać i rozwiązywać problemy fizyczne poprzez projektowanie i przeprowadzanie doświadczeń oraz ich matematyczny opis (I1_U01).

K1 - Student jest gotowy do zadawania pytań nasuwających się w trakcie analizy zagadnień fizycznych w celu ugruntowania i pogłębienia swojej wiedzy (I1_K02).

Metody i kryteria oceniania:

Dla wszystkich efektów przyjmuje się następujące kryteria oceny we wszystkich formach weryfikacji:

ocena 5: osiągnięty w pełni (bez uchwytnych niedociągnięć),

ocena 4,5: osiągnięty niemal w pełni i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny,

ocena 4: osiągnięty w znacznym stopniu i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny,

ocena 3,5: osiągnięty w znacznym stopniu – z wyraźną przewagą pozytywów – i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny,

ocena 3: osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny,

ocena 2: nie został osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Mioduszewski
Prowadzący grup: Nikola Cichocka, Agata Kamińska, Serhiy Kobyakov, Łukasz Mioduszewski, Adam Zakrzewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Łukasz Mioduszewski
Prowadzący grup: Nikola Cichocka, Agata Kamińska, Serhiy Kobyakov, Łukasz Mioduszewski, Adam Zakrzewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Wykład

30 h na uczestnictwo w zajęciach (w tym udział w mini-testach),

20 h na przygotowanie się do egzaminu

Razem 50 h, co odpowiada 2 ECTS


Laboratoria

30 h na uczestnictwo w zajęciach,

45 h na przygotowanie i poprawę raportów z ćwiczeń

Razem 75 h, co odpowiada 3 ECTS


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Łukasz Mioduszewski
Prowadzący grup: Nikola Cichocka, Agata Kamińska, Serhiy Kobyakov, Łukasz Mioduszewski, Iaroslav Shopa, Adam Zakrzewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Wykład

30 h na uczestnictwo w zajęciach (w tym udział w mini-testach),

20 h na przygotowanie się do egzaminu

Razem 50 h, co odpowiada 2 ECTS


Laboratoria

30 h na uczestnictwo w zajęciach,

45 h na przygotowanie i poprawę raportów z ćwiczeń

Razem 75 h, co odpowiada 3 ECTS


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)