Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Logiki nieklasyczne i ich zastosowania - zajęcia specjalnościowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-I-S1-E6-LIZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Logiki nieklasyczne i ich zastosowania - zajęcia specjalnościowe
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

informatyka techniczna i telekomunikacja

Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wykład: I1_W14, I1_U18

Laboratorium: I1_W14, I1_U18


Wymagania wstępne:

Podstawy logiki i teorii mnogości. Podstawy programowania.

Pełny opis:

Wykład będzie przeglądem logik nieklasycznych wykorzystywanych w informatyce. Studenci poznają logiki wielowartościowe takie, jak logika Kleene'go oraz ich zastosowania, np. w języku SQL. Następnie przedstawione zostaną logiki modalne wraz z semantyką Kripke'go oraz algebraiczną, ich rozszrzenia LTL, CTL oraz ich zastosowania w sprawdzaniu poprawności programów (model checking). Omówiona też zostanie logika intuicjonistyczna (konstruktywna) oraz jej związki z rachunkiem lambda oraz isomorfizmem Curry'ego-Howard'a czyli odpowiedniością pomiędzy dowodami i programami.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wykład

Student:

W1 - zna teoretyczne podstawy logik nieklasycznych oraz sposoby ich wykorzystania w informatyce (I1_W14),

U1 - potrafi stosować logiki nieklasyczne do modelowania własności systemów informatycznych (I1_U18).

Laboratorium

Student:

W1 - zna sposoby konstruowania modeli matematycznych dla systemów informatycznych (I1_W14),

U1 - potrafi posługiwać się oprogramowaniem wykorzystującym logiki modalne LTL, CTL oraz model checking (I1_U18).

Metody i kryteria oceniania:

Dla wszystkich efektów przyjmuje się następujące kryteria oceny we wszystkich formach weryfikacji:

ocena 5: osiągnięty w pełni (bez uchwytnych niedociągnięć),

ocena 4,5: osiągnięty niemal w pełni i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny,

ocena 4: osiągnięty w znacznym stopniu i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny,

ocena 3,5: osiągnięty w znacznym stopniu – z wyraźną przewagą pozytywów – i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny,

ocena 3: osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny,

ocena 2: nie został osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Konrad Zdanowski
Prowadzący grup: Konrad Zdanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Konrad Zdanowski
Prowadzący grup: Konrad Zdanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Wykład:

uczestnictwo w zajęciach, 30h

praca własna, lektury, pogłębienie wiedzy, 40h

Razem: 70h, 3 ECTS.


Laboratorium

uczestnictwo w zajęciach, 30h

praca własna, nauka programów wykonujących model checking, tworzenie modeli w tych programach, 40h

Razem: 70h, 3 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Konrad Zdanowski
Prowadzący grup: Konrad Zdanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Wykład:

uczestnictwo w zajęciach, 30h

praca własna, lektury, pogłębienie wiedzy, 45h

Razem: 75h, 3 ECTS.


Laboratorium

uczestnictwo w zajęciach, 30h

praca własna, nauka programów wykonujących model checking, tworzenie modeli w tych programach, 45h

Razem: 75h, 3 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)