Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zajęcia fakultatywne - Analiza danych w R

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-I-S2-E3-ADwR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zajęcia fakultatywne - Analiza danych w R
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

informatyka techniczna i telekomunikacja

Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wykład:

I2_W10, I2_U09


Laboratorium:

I2_W10, I2_U09

Wymagania wstępne:

1. Podstawy statystyki matematycznej i opisowej.

2. Znajomość pakietu R lub języka C++.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest prezentacja podstawowych technik analizy danych z uwzględnieniem metod statystycznych. W trakcie zajęć student zdobywa wiedzę teoretyczną i praktyczną odnośnie do konstrukcji, wyboru oraz zastosowania odpowiedniego modelu względem analizowanego zjawiska empirycznego.

Literatura:
Efekty kształcenia i opis ECTS:

WYKŁAD:

W1 - student zna teoretyczne i praktyczne aspekty analizy danych (I2_W10),

U1 - student potrafi wybrać właściwy sposób modelowania na podstawie założeń teoretycznych (I2_U09).

LABORATORIUM:

W2 - zna metody analizy danych,

U2 - dla wybranych problemów student potrafi zbudować model oraz go zastosować wykorzystując lub modyfikując zaawansowane pakiety środowiska R (I2_U09),

U3 - dla wybranych zagadnień student potrafi zbudować własny, sprofilowany do zagadnienia, pakiet (I2_U09).

Metody i kryteria oceniania:

Dla wszystkich efektów przyjmuje się następujące kryteria oceny we wszystkich formach weryfikacji:

ocena 5: osiągnięty w pełni (bez uchwytnych niedociągnięć)

ocena 4,5: osiągnięty niemal w pełni i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny

ocena 4: osiągnięty w znacznym stopniu i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny

ocena 3,5: osiągnięty w znacznym stopniu

ocena 3: osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją i nie są spełnione kryteria przyznania

ocena 2: nie został osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Śliwka
Prowadzący grup: Piotr Śliwka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Wykład - szacunkowy nakład pracy studenta:

- uczestnictwo w zajęciach: 30h

- przygotowanie do zajęć: 5h

- konsultacje z prowadzącym: 3h

- przygotowanie do egzaminu: 15h

- samodzielna lektura: 20h

- egzamin: 2h


czyli 75h równoważne 3 ECTS.Laboratorium - szacunkowy nakład pracy studenta:

- uczestnictwo w zajęciach: 30h

- przygotowanie do zajęć: 20h

- konsultacje z prowadzącym: 4h

- samodzielna lektura: 15h

- przygotowanie do zaliczenia: 5h

- zaliczenie zajęć: 1h


czyli 75h równoważne 3 ECTS.


Literatura:

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Śliwka
Prowadzący grup: Piotr Śliwka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Wykład - szacunkowy nakład pracy studenta:

- uczestnictwo w zajęciach: 30h

- przygotowanie do zajęć: 5h

- konsultacje z prowadzącym: 3h

- przygotowanie do egzaminu: 15h

- samodzielna lektura: 20h

- egzamin: 2h


czyli 75h równoważne 3 ECTS.Laboratorium - szacunkowy nakład pracy studenta:

- uczestnictwo w zajęciach: 30h

- przygotowanie do zajęć: 20h

- konsultacje z prowadzącym: 4h

- samodzielna lektura: 15h

- przygotowanie do zaliczenia: 5h

- zaliczenie zajęć: 1h


czyli 75h równoważne 3 ECTS.


Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)