Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium naukowe 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-I-S2-E4-SN Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium naukowe 2
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy: INFORMATYKA II stopnia - rozkład zajęć: II rok
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 1.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

I2_W02; I2_W03; I2_W11; I2_U07; I2_U11; I2_U12; I2_K01;

Wymagania wstępne:

1. Umiejętność programowania w językach: C, C++, C#, Java

2. Znajomość budowy interfejsów, filmików mp4

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest kontynuacja nauczenia studentów sposobów przedstawiania wyników swojej pracy przy realizacji projektu informatycznego. Praca nad projektem będącym pracą magisterską jest realizowana w kilku etapach.

1. Na kolejnych zajęciach studenci referują kolejne etapy realizacji swojej pracy magisterskiej

2. Każdy z uczestników Seminarium ma przedstawić dwie prezentacje.

3. Pierwsza prezentacja dotyczy szczegółów osiągniętych wyników

4. Druga prezentacja dotyczy syntetycznego przedstawienia założeń i celów zakończonej pracy magisterskiej uczestnika Seminarium.

5. Omówienie sposobu dokumentowania prezentacji za pomocą slajdów oraz nagranych filmików. Zapoznanie się z dokumentacjami sporządzonymi przez studentów w poprzednich latach.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student zna i rozumie zastosowania rozwiązań informatycznych w różnych obszarach

Student zna i rozumie prawidłowości, zjawiska i procesy wyrażane opisem języka nauk matematyczno-przyrodniczych lub technicznych

Student zna i rozumie podstawy i ograniczenia zastosowań informatyki w innych dziedzinach

Student umie przygotować i przedstawić prezentację ustną i pisemną dotyczącą wybranej dziedziny informatyki

wiedzę na temat konstrukcji algorytmów oraz podstawowych metod projektowania, analizowania oraz programowania algorytmów optymalizacji dyskretnej

Student umie projektować, analizować pod kątem poprawności i kosztu,

Student umie korzystać z literatury fachowej w języku polskim dla wybranej specjalizacji informatycznej

Student umie posługiwać się językiem angielskim na poziomie B2+ z umiejętnością samodzielnego korzystania z literatury fachowej

Student jest gotowy do identyfikacji ograniczeń własnej wiedzy i do ustawicznego samokształcenia

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Uczestnictwo w zajęciach i wygłoszenie dwu prezentacji 30 godzin

Opracowanie slajdów, filmiku dla dwu prezentacji 29 godzin

konsultacje z Prowadzącym 1 godzina

Metody i kryteria oceniania:

Dla wszystkich efektów przyjmuje się następujące kryteria oceny we wszystkich formach weryfikacji:

Ocena 5: osiągnięty w pełni (bez uchwytnych niedociągnięć)

Ocena 4,5: osiągnięty niemal w pełni i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny

Ocena 4: osiągnięty w znacznym stopniu i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny

Ocena 3,5: osiągnięty w znacznym stopniu - z wyraźną przewagą pozytywów-

i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny

Ocena 3: osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny

Ocena 2: nie został osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lesław Socha
Prowadzący grup: Lesław Socha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska
Prowadzący grup: Dorota Dąbrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.