Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Techniki cyfrowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-I-TC Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Techniki cyfrowe
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Systemy Cyfrowe, a funkcje boolowskie; minimalizacja Karnaugh

Systemy kombinacyjne i sekwencyjne - realizacje sprzętowe i programowe

ALU - układ kombinacyjny, synteza układów sekwencyjnych, liczniki, multiplexery, rejestry przesuwne, konwertery A/C i C/A

Pełny opis:

Wykład przedstawia zagadnienia Systemów Cyfrowych zarówno od strony teoretyczno-projektowej, jak również dyskutuje wybrane realne użytkowane układy cyfrowe. Przedstawione są kwestie projektowania, realizacji sprzętowych oraz ekwiwalentów programistycznych.

Ćwiczenia ilustrują materiał wykładowy poprzez dyskusję, analizę i projektowanie wybranych układów współgrających z dyskusją wykładu

Zawartość wykładu (tydzień-po-tygodniu)

1. Algebra Boole’a 2h/2

2. Bramki 2h/4

3. Minimalizacje Karnaugh 2h/6

4. Przerzutniki 2h/8

5. Układy kombinacyjne (wł. ALU) 2h/10

6. Układy sekwencyjne 2h/12

7. Układy sekwencyjne – synteza 2h/14

8. Liczniki 2h/16

9. Automaty Moore’a i Mealy’ego 2h/18

10. Automaty asynchroniczne 2h/20

11. Multiplexery 2h/22

12. Rejestry przesuwne #1 2h/24

13. Rejestry przesuwne #2 2h/26

14. AC i CA #1 2h/28

15. AC i CA #2 2h/30

Literatura:

• T. Łuba, Synteza układów logicznych. Podręcznik, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2005.

• T. Łuba (red.), Synteza układów cyfrowych, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2003.

• S. Hassoun, T. Sasao, R. Brayton (ed.), Logic Synthesis and Verification, Kluwer Academic Publishers, 2002.

• G. De Micheli, Synteza i optymalizacja układów cyfrowych, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1998.

Metody i kryteria oceniania:

wykład; egzamin pisemny

ćwiczenia; kolokwium

Skala ocen

0 - 50 = 2,0 ndst

51 - 60 = 3,0

61 - 70 = 3,5

71 - 80 = 4,0

81 - 90 = 4,5

91 - 100 = 5,0

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Kunicki
Prowadzący grup: Jan Kunicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zawartość wykładu (tydzień-po-tygodniu)

1. Algebra Boole’a 2h/2

2. Bramki 2h/4

3. Minimalizacje Karnaugh 2h/6

4. Przerzutniki 2h/8

5. Układy kombinacyjne (wł. ALU) 2h/10

6. Układy sekwencyjne 2h/12

7. Układy sekwencyjne – synteza 2h/14

8. Liczniki 2h/16

9. Automaty Moore’a i Mealy’ego 2h/18

10. Automaty asynchroniczne 2h/20

11. Multiplexery 2h/22

12. Rejestry przesuwne #1 2h/24

13. Rejestry przesuwne #2 2h/26

14. AC i CA #1 2h/28

15. AC i CA #2 2h/30

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Kunicki
Prowadzący grup: Jan Kunicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zawartość wykładu (tydzień-po-tygodniu)

1. Algebra Boole’a 2h/2

2. Bramki 2h/4

3. Minimalizacje Karnaugh 2h/6

4. Przerzutniki 2h/8

5. Układy kombinacyjne (wł. ALU) 2h/10

6. Układy sekwencyjne 2h/12

7. Układy sekwencyjne – synteza 2h/14

8. Liczniki 2h/16

9. Automaty Moore’a i Mealy’ego 2h/18

10. Automaty asynchroniczne 2h/20

11. Multiplexery 2h/22

12. Rejestry przesuwne #1 2h/24

13. Rejestry przesuwne #2 2h/26

14. AC i CA #1 2h/28

15. AC i CA #2 2h/30

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Kunicki
Prowadzący grup: Jan Kunicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Kunicki
Prowadzący grup: Jan Kunicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.