Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Algebra liniowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-I-Z-AL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Algebra liniowa
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 7.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

matematyka

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wykład: I1_W01


Ćwiczenia: I1_U02

Wymagania wstępne:

brak wymagań

Pełny opis:

Cele przedmiotu jest:

-wprowadzenie do algebry liniowej,

-zaznajomienie z pojęciami, zagadnieniami i problemami algebry liniowej,

-przedstawienie podstawowych metod dowodzenia podstawowych twierdzeń,

-nabycie umiejętności stosowania poznanych twierdzeń przy rozwiązywaniu zadań.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wykład:

W1 - zna i rozumie pojęcia i twierdzenia matematyki obejmujące podstawy algebry liniowej (I1_W01).

Ćwiczenia:

Student

U1 - potrafi stosować wiedzę z algebry liniowej do rozwiązywania typowych zadań (I1_U02 ).

Metody i kryteria oceniania:

Dla wszystkich efektów przyjmuje się następujące kryteria oceny we wszystkich formach weryfikacji:

ocena 5: osiągnięty w pełni (bez uchwytnych niedociągnięć)

ocena 4,5: osiągnięty niemal w pełni i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny

ocena 4: osiągnięty w znacznym stopniu i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny

ocena 3,5: osiągnięty w znacznym stopniu – z wyraźną przewagą pozytywów – i nie są spełnione kryteria

przyznania wyższej oceny

ocena 3: osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją i nie są spełnione kryteria przyznania

wyższej oceny

ocena 2: nie został osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Tkacz
Prowadzący grup: Hubert Grzebuła, Joanna Kandzia, Przemysław Tkacz
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a2064e5983fa14390851fa12d80df81b2%40thread.tacv2/conversations?groupId=7a8a62df-f21e-4968-8729-88ef647c8d28&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Tkacz
Prowadzący grup: Hubert Grzebuła, Maria Suwińska, Przemysław Tkacz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hubert Grzebuła
Prowadzący grup: Malwina Gąsowska, Hubert Grzebuła, Maciej Ostrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Wykład

szacunkowy nakład pracy studenta:

uczestnictwo w zajęciach 20 h

uczestnictwo w egzaminie 3 h

konsultacje z prowadzącym 10 h

przygotowanie do zajęć 7 h

przygotowanie do egzaminu 35 h


razem 75 h, co odpowiada 3 ECTS


Ćwiczenia

szacunkowy nakład pracy studenta:

uczestnictwo w zajęciach 20 h

konsultacje z prowadzącym 10 h

przygotowanie do zajęć 10 h

prace domowe 20 h

przygotowanie do weryfikacji 40 h


razem 100 h, co odpowiada 4 ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Weiss
Prowadzący grup: Lidia Waśko, Tomasz Weiss
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Wykład

szacunkowy nakład pracy studenta:

uczestnictwo w zajęciach 20 h

uczestnictwo w egzaminie 3 h

konsultacje z prowadzącym 10 h

przygotowanie do zajęć 7 h

przygotowanie do egzaminu 35 h


razem 75 h, co odpowiada 3 ECTS


Ćwiczenia

szacunkowy nakład pracy studenta:

uczestnictwo w zajęciach 20 h

konsultacje z prowadzącym 10 h

przygotowanie do zajęć 10 h

prace domowe 20 h

przygotowanie do weryfikacji 40 h


razem 100 h, co odpowiada 4 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)