Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Programowanie obiektowe w C++

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-I-Z-PROB Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Programowanie obiektowe w C++
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 8.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

I1_W04, I1_W05, I1_W06, I1_W13, I1_U02, I1_U03, I1_U04, I1_K01

Skrócony opis:

Na wykładzie prezentowane są techniki programowania obiektowego: Wyjątki, Technika RAII (Resource Acquisition Is Initialization), Mixing classes, singleton, oraz pojęcia programowania generycznego: szablony (wzorce) klas kontenerów i iteratorów. W drugiej części wykładu omówione są kontenery i algorytmy biblioteki STL (Standard Template Library) oraz wybrane konstrukcje C++11. Podawane są przykłady realizacji dla języka C++. W ramach laboratorium studenci opracowują programy ilustrujące kolejne zagadnienia przedstawiane na wykładzie.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wykład:

I1_W04: zna i rozumie mechanizm wyjątków i właściwie identyfikuje sytuacje, gdzie należy go stosować

I1_W04, I1_W06: zna i rozumie wybrane wzorce projektowe i ich sposoby zastosowania

I1_W04: zna i rozumie koncepcję kontenera wyposażonego w iterator

I1_W04: zna i rozumie klasy kontenerów z biblioteki STL i poprawnie identyfikuje zakresy ich zastosowań

I1_W04, I1_W05: zna i rozumie algorytmy z biblioteki STL działające na kontenerach

I1_W04: zna i rozumie funktory i predykaty z biblioteki STL oraz ogólne zasady ich tworzenia i działania

szacunkowy nakład pracy studenta - wykład:

uczestnictwo w zajęciach 30 godz.

przygotowanie do zajęć 30 godz.

przygotowanie do weryfikacji 27 godz.

konsultacje z prowadzącym 3 godz.

Laboratorium:

I1_W13: zna zasady bhp obowiązujące w pracowni komputerowej

I1_U04: potrafi korzystać ze strumieni i implementować własne operatory strumieni

I1_U03: potrafi programować z wykorzystaniem mechanizmu wyjątków

I1_U03, I1_U04: potrafi implementować wybrane wzorce projektowe

I1_U02, I1_U03, I1_U04: potrafi stosować kontenery z biblioteki STL i tworzy nowe dziedziczące po kontenerach z STL

I1_U02, I1_U03, I1_U04: potrafi stosować algorytmy z biblioteki STL do prostych klasycznych zadań informatycznych

I1_U02, I1_U03, I1_U04: potrafi implementować funktory do rozwiązywania prostych klasycznych zadań informatycznych z wykorzystaniem algorytmów z biblioteki STL

I1_K01: jest gotów dokształcać się w celu podnoszenia swoich programistycznych umiejętności

szacunkowy nakład pracy studenta - laboratorium:

uczestnictwo w zajęciach 30 godz.

przygotowanie do zajęć 11 godz.

przygotowanie do weryfikacji 32 godz.

konsultacje z prowadzącym 2 godz.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Łubniewski
Prowadzący grup: Paweł Łubniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Gąsior
Prowadzący grup: Jakub Gąsior, Jan Kanturski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Gąsior
Prowadzący grup: Jakub Gąsior, Jan Kanturski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.